Ropen skalla – rättvisa åt alla!

10 Nov

Asatroendes Riksförbund (Asrik) kräver i religionsfrihetens namn:
* En Valhallskällare i varje kommun, där de rättrogna kan samlas och dricka öl
* Skattebefrielse för kultdrycken starköl
* Gratis öl till asatrogna, som ligger på sjukhus eller i äldreboenden
* Kommunala bad skall varje vecka ha gemensamt nakenbad för kvinnor och män
* Äktenskap skall beseglas av två myndiga vittnen, som vid s k sängledning konstaterar att äktenskapet är fullbordat
* Eddan ska ges status som likvärd med Bibeln och Koranen
* Knivförbudet ska av religiösa skäl inte gälla asatroende
* Kränkningen av Gudarnas namn måste upphöra! Vissa gator måste få nya namn. Det är exempelvis oförlåtligt att otrogna besudlar Odengatan genom att trampa på den.
* I Särimners namn skall fläskkött serveras i skolorna minst en gång i veckan
* Obligatoriskt deltagande i torsdagsbönen, då ärtsoppa med fläsk skall ätas
* Statlig utbildning av asalärda legitimerade blotare
* Asakalenderns helgdagar skall vara s k röda dagar och abetsbefriade, vilket omfattar 365 dagar per år. Vid s k skottår gäller dock ett arbetspliktigt dygn
_
Vår tro kommer från Asien, vilket framgår av namnet. Noga räknat från det som då benämndes Turkland.
Att asatron nu blommar upp beror på att kristendomen, som 841 fördes till Sverige av aposteln Ansgar, numera sålts ut till muslimerna av ärkebiskop Antje Jackelén (ex-DDR med muslimska valspråket Allah Ahbar) och infiltratörsprästen Helle Klein (med en judisk överrabbin i familjeträdet).
_
Vår tro är inte mindre realistisk än muslimernas tanke att det är tillåtet att ljuga för dhimmies.
Havamal: ”Har du en vän, den du illa tror, men av honom ändå gott vill hava. Fagert skall du tala, men falskt tänka och list med lögn gälda”.

Annonser

Nya moderaterna har glömt de gamla

25 Sep

Publicerat i Uncategorized | 6 Kommentarer »

Moderaternas korta minne – har ni glömt vad ni skrivit?

oktober 8, 2012

Ta medborgarskapet från kriminella invandrare

Publicerad 2009-02-16 23:00

M-arbetsgruppen

Moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation tillsattes i november 2007 med syfte att utarbeta konkreta förslag till en ny integrationspolitik inför valet 2010.

I arbetsgruppen har ingått tre delarbetsgrupper med inriktning på 1/ Migration och mänsklig rörlighet, 2/ Integration och arbete, 3/ Moderaternas värdegrund i integrationsfrågor.

Huvudarbetsgruppen har bestått av migrationsminister Tobias Billström, socialborgarrådet Ulf Kristersson, riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson samt huvudsekreteraren Carolina Bringborn.

Moderatutredningen kräver väsentligt hårdare invandrarpolitik: Medborgarskap som tilldelats genom falsk identitet, hot eller mutor måste återkallas.

Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas.

Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas.

Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.

Det skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderata samlingspartiets arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

I dag överlämnar de arbetsgruppens slutrapport till Moderaternas partistyrelseSvensk politik har länge visat berättigad vrede mot de krafter som är emot invandring och invandrare. Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår.

Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats.

Flyktingmottagningen, introduktionen till Sverige och Svenska för invandrare (SFI) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio. Många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag eller av den man i familjen som ofta kom först.

År 2007 läste 65 000 personer SFI. Hela 20 000 avbröt utan godkänt betyg i någon enda kurs. I OECD:s statistik ligger Sverige sist i tabellen över jämförbara länders förmåga att sätta utomeuropeiska invandrare i arbete.

I 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50 procent. I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje. I Bergsjön och Angered i Göteborg har nära sex av tio socialbidrag. Sverige slösar bort talang och ambition.

För Sverige, som är ett av världens mest individualiserade och sekulariserade länder, innebär invandringen ofta möten med en traditionell kultur väldigt olik vår egen. Men även i Sverige finns tydliga gemensamma värderingar, varav en del är kodifierade till gällande lag. De handlar bland annat om individuella rättigheter och skyldigheter som gäller vare sig man gillar dem eller inte, som står över tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan.

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

Få vuxna i första generationens invandrare kommer helt till sin rätt när de lämnar sitt eget land och söker sig ett nytt, ofta långt borta och med helt andra vanor. Då räcker inte ytliga hyllningar till alla spännande kulturer vi får möta – i stadsdelar många aldrig ens besöker.

I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat.

I den slutrapport som vi i dag överlämnar till Moderaternas partistyrelse stakar vi ut färdriktningen och lägger konkreta förslag inom migrations- och integrationspolitiken.

Det är ingen lätt eller tacksam uppgift. Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

• Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

För bara några månader sedan öppnades möjligheten till arbetskraftsinvandring och redan har 2 000 personer ansökt om tillstånd. Integriteten i asylbegreppet värnas bättre samtidigt som reformen tillför internationellt syre till fler svenska arbetsplatser.

• Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

• En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag.

Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

• Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast. Kontraktet ska vara kopplat till utbetalning av etableringsersättning och ställa lika tydliga krav på individen som på staten. Etableringsersättningen ska vara individuell och både män och kvinnor ska delta och sikta på egen försörjning. Att etablera sig innebär att skaffa bostad och arbete, bli självförsörjande och tillägna sig grundläggande kunskaper om svenska lagar och regler. Språkutbildningen ska vara en arbetsmarknadskopplad del av etableringen.

• Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.

• Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.

• Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

• Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass.

Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass. Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott. Undantag bör bara göras vid statslöshet och andra synnerliga skäl, men inte automatiskt för den som har permanent uppehållstillstånd och många års vistelse i Sverige.

• Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.
I dessa åtta steg vill vi förändra svensk invandringspolitik. Nästa steg blir att föra samtal inom hela alliansen.

Ett land som inte förväntar sig att de allra flesta arbetar och försörjer sig själva är i längden inte ett bra invandrarland. Och ett samhälle som inte tydligt står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av det berikande mötet med andras.

Ulf Kristersson (M)
Elisabeth Svantesso

Sveriges Radio P 3

15 Aug

 

SR P 3 sänder gruppen Far & Son:

”Städa städa bort allting som vi tycker är fult
Och dem som röstar brunt
Städa bort politiker och skjuta dem som djur
Det tycker vi är kul

Ni ljög ljög ljög ljög
Regeringen för mig är du redan död död död
Behandla politiker som om de hette Lindh Lindh Lindh
Behandla politiker som om de hette Palme Palme Palme
Behandla politiker som om de hette Reinfeldt Reinfeldt Reinfeldt
Behandla politiker som om de hette Lööf Lööf Lööf
Regeringen för mig är du redan död död död död”

Storbrand eller regeringens härdsmälta?

9 Aug

1) En landshövding – minns inte namnet – fick i uppdrag att utreda brandförsvaret. Han lämnade utredningen med konkreta förslag för sju (7 år sedan). I princip hände ingenting.

2) Ryssarna erbjöd tidigt sig att sända ett vattenbombningsplan typ Il-76, som lastar 40 kubikmeter släckvätska, vilket släcker 1,5 kvadratkilometer. Planet kunde vara på plats inom några timmar. Vid behov var man från rysk sida beredd att understödja med ytterligare en Il-76. Erbjudandet avböjdes.

3) Flyg rekvirerades från Frankrike och Italien. Sammanlagt fyra Bombardier, som vardera tar 6 kubikmeter vatten. De behövde lika många dygn, som det skulle ta timmar för ryssarna att vara på plats.

4) Släckningsflyget opererar från Irsta flygplats utanför Västerås. Denna och ett stort antal andra regionala flygplatser vill MP lägga ner. Var skall då brandbekämpningsflyg baseras vid insatser?

5) 2013 såldes 10 st Vertolhelikoptrar lämpade för vattenbombning till ett kanadensiskt företag, som använder dem för brandbekämpning i USA.
De Black-Hawk helikoptrar, som nu räddar liv i Västmanland, ville MP inte köpa. Vattenbombningsplan har testats i Sverige, men regeringen tyckte att ett köp skulle vara för dyrt.

6) Före värnpliktens suspension skulle åldersklasserna från I 1 Svea livgarde (Stockholm-Kungsängen), I 13 Dalregementet (Falun) och I 14 Hälsinge regemente (Gävle) samt S 1 Upplands regemente (Enköping) ha kunnat sättas in med sammanlagt över 1.000 man organiserade och ledda av befäl.

7) Enligt uppgift ingår 20 man ur Hemvärnet i släckningsstyrkan. Trovärdiga uppgifter anger att Hemvärnet skall minskas 2015. Det har sagts att styrkan skall reduceras till 5.500 man, men det har jag svårt att tro på.

8) Myndigheten för Samhällsberedskap lägger pengarna på genusutbildning och jämställdhet istället för brandskyddsutbildning och stöd till materielanskaffning. Faktum är att den tunga tjänsten i skogsbrandsbekämpning utförs av medelålders vita män, som Åsa Romson (MP) avskyr.

9) En maskinförare upptäckte att gnistbildning från hans skogsmaskin hade startat brand. Han sökte släcka, men lyckades inte utan larmade då brandförsvaret. Reaktionen hämmades av bristande resurser. Det tog tid, men branden hade inget tålamod med det. Det som från början var en liten skogsbrand, kom till följd av torka, blåst och insats av otillräckliga släckningsresurser, att utvecklas till en katastrofal storbrand.

10. Det var inte regeringen som startade branden, men de bär ansvaret för att ha avvecklat de resurser, som i tid skulle ha kunnat hejda katastrofen.

Islam och nazism

2 Aug

440px-Bundesarchiv_Bild_146-1973-116-11,_Waffen-SS,_13__Gebirgs-Div___Handschar_

Den 1 augusti 1944 började upproret i Warszawa. Det slogs ner med häftig brutalitet. Inom SS-brigaden ”Dirlewanger” insattes muslimska SS-bataljoner, som var under utbildning i Litauen.

Något för nya moderaterna

5 Jul

https://www.youtube.com/watch?v=XI5RV0iipAwmops

Islam och nazismen

9 Jun

400px-Bundesarchiv_Bild_101III-Alber-164-18A,_Großmufti_Amin_al_Husseini,_Heinrich_Himmler

Den 2 november 1943 skickade Reichsführer-SS Heinrich Himmler följande telegram till stormuftin, Haj Amin al-Husseini,vilket kan vara belysande för hur den tyska ledningen värderade al-Husseini. Han var sedan 1921 högste ledare för världens muslimer.

”Till stormuftin:
Den nationalsocialistiska rörelsen i Stor-Tyskland har, sedan starten, inskriven på dess flagg i kampen mot världens judar. Det har därför följt med särskild sympati den kamp frihetsälskande araber, särskilt i Palestina, fört mot judiska inkräktare. I erkännandet av denna fiende och den gemensamma kampen mot den ligger fast grund av den naturliga allians som finns mellan den nationalsocialistiska Stortyskland och frihetsälskande muslimer i hela världen. I denna anda skickar jag dig på årsdagen av den ökända Balfourdeklarationen mina hjärtliga hälsningar och önskningar för en framgångsrik strävan efter att kämpa tills den slutliga segern.

Reichsführer SS
Heinrich Himmler”