Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Svenska pansarbandvagnar till Irak

3 Mar

pbv 501

Regeringen Bildt beslöt att modernisera svenska försvaret. Från DDR köptes flera hundra pansarbandvagnar. Dessa moderniserades till den standard svenska trafik- och arbetsmiljölagar kräver. Svenska folket betalade.

Moderniseringen av pansarbandvagn 501 (BMP) utfördes i Tjeckien. Svenska folket betalade.

Vagnarna blev kvar i Tjeckien då (S) skrotade svenska försvaret 2000. De såldes billigt som överskott till Tjeckien, som nu med vinst säljer vidare till Irak.

Det gick bättre med pansarbandvagn 401 (MTLB) för de såldes till Finland.

Förlorare är de svenska skattebetalarna.

Araber och judar harmoniskt levande sida vid sida

15 Feb

220px-Weizmann_and_feisal_1918

”We Arabs… look with the deepest sympathy on the Zionist movement. Our deputation here in Paris is fully acquainted with the proposals submitted yesterday by the Zionist Organisation to the Peace Conference, and we regard them as moderate and proper. We will do our best, insofar as we are concerned, to help them through; we will wish the Jews a most hearty welcome home… I look forward, and my people with me look forward, to a future in which we will help you and you will help us, so that the countries in which we are mutually interested may once again take their places in the community of the civilised peoples of the world.”

Emir Faisal – sedermera kung Faisal I av Irak och Syrien.

Han fick tyvärr rätt

6 Feb

220px-Enoch_Powell_6_Allan_Warren

ENOCH POWELL blev vid 25 års ålder professor i antik grekiska. Under sin levnad lärde han sig 12 språk. Under Andra världskriget tog han 1939 värvning som menig soldat och tjänade sig under krigsåren upp i graderna för att lämna armén som brigadgeneral. Han var vidare poet, parlamentsledamot och minister.

Allt tog en ände 1968 då han höll ett tal om massinvandringens konsekvenser, det s k ”Rivers of Blood”-talet. Han blev därefter svartlistad av de politiskt korrekta.

Utvecklingen i Storbritannien visar att Enoch Powell hade rätt.

SD RÖTTER – NY VERSION

4 Feb

SVERIGEDEMOKRATERNAS RÖTTER
Sverigedemokraterna (SD) bildades i Stockholm den 6 februari 1988 av personer, som främst kom från Framstegspartiet och Sverigepartiet. Nedan följer en redogörelse för hur Sverigedemokraterna kom till.
Det är en förvirrande bild, där partier sprängs eller upplöses för att återuppstå under nya namn och delvis nya politiska idéer. Mitt i denna miljö av ”hela havet stormar”, fanns det en viss kontinuitet, genom att det var ett begränsat antal ledande personer, som bytte stolar med varandra.

Här nedan skall skildras var SD:s rötter skall sökas och även påvisas de villospår, som media och vissa politiker söker lägga ut. Sannolikt därför att de själva tror på de förenklade förklaringarna. SD:s historia är nämligen lite komplicerad.

SD FALSKA RÖTTER – NRP, BSS, VAM
Statsminister Stefan Löfvén påstår med åberopande av historiestuderanden Henrik Arnstad att SD har sina rötter i Nordiska Rikspartiet (NRP), Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Vitt Ariskt Motstånd (VAM).

Nordiska Rikspartiet kan lämnas därhän. NRP har aldrig haft någon koppling till SD annat än att enskilda personer kan ha lämnat NRP för SD. Partiet erhöll 2002 i riksdagsvalet 17 röster i hela landet. Det var det sista valet NRP deltog i. NRP upplöstes 2009.

Bevara Sverige Svenskt bildades 1982 med Leif Ericsson (Zeilon) som interimsordförande. Ordförande blev 1983 Sven Davidsson, som satt kvar till organisationens upplösning, varvid medlemmar anslöt sig till nybildade Sverigepartiet. BSS var egentligen inget politiskt parti, utan närmast en slogan och en propagandacentral, som sysslade med att sätta upp klistermärken med politiska budskap. BSS upplöstes 1986, det vill säga två år före bildandet av SD.

Vitt Ariskt Motstånd har inte något med SD att göra. VAM bildades 1990 av Christopher Ragne och Klas Lund. VAM bedrev verksamhet 1991-1993. Notera att VAM inte existerade då SD bildades.

SD VERKLIGA RÖTTER – FRAMSTEGSPARTIET OCH SVERIGEPARTIET
1964 bildades Medborgerlig Samling (MbS) som ett försök att ena Högerpartiet (nu Moderaterna), Folkpartiet och Centerpartiet till en ”allians” i Skåne. MbS fick tre riksdagsledamöter: Bertil Rubin (C), Sten Sjöholm (Fp) och Carl Göran Regnell (H).

1965 namnändrades MbS till Samling för Framsteg, som 1968 blev Framstegspartiet (FRP) med Bertil Rubin (ex- C) som partiledare.

Framstegspartiet splittrades 1985 varvid stockholmsavdelningen ur FRP under ledning av Stefan Herrmann bildade 16 november 1986 Sverigepartiet (SvP). Resterande delar av FRP samlades under Tony Wiklander (ex-S) i Åstorp och uppgick omsider 2001 i SD.

Sverigepartiet leddes av Stefan Herrman med Sven Davidsson som vice ordförande. Partiet hade endast ett större möte, nämligen 6 juni 1987 i Medborgarhuset i Stockholm. Vid ett stormigt möte uteslöts bl a Stefan Herrman den 27 oktober 1987, varvid partiet började förfalla.

Sverigepartiet upplöstes 1988 varvid flera medlemmar övergick till nybildade Sverigedemokraterna (SD).

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSTA TID
Syftet med SD var att lämna aktivismen och istället agera demokratiskt och parlamentariskt. Den första tiden hade SD identitetsproblem med en spricka mellan de parlamentariska och aktivistiska falangerna. Bidragande var att den förste partiordföranden hade aktivistisk bakgrund.

Kvantitet gick före kvalitet och även icke-partimedlemmar tilläts delta i möten och demonstrationer. Dessa möten och demonstrationer drog till sig s k skinnskallar, klädda i bomberjackor och högskaftade läderkängor. Det förekom att enskilda personer samtidigt var medlemmar i flera organisationer.

De första åren hade SD två talespersoner.
1. Leif Ericsson (Zeilon) 1988-89. Han hade ett förflutet i BSS och Sverigepartiet. Som andre talesperson fungerade Jonny Berg. Leif Ericsson lämnade SD och bildade 1994 Hembygdspartiet, som 1995 bytte namn till Konservativa Partiet och upplöstes 1999.

2. Anders Klarström 1989-95. Han var en politisk sökare, som deltagit i aktiviteter med Europeiska Arbetarpartiet (EAP), Nordiska Rikspartiet (NRP) och Moderaterna. Han gick med i SD 1988. Som andre talesperson fungerade 1989-1990 Ola Sundberg och 1990-1992 Madeleine Larsson. Från 1992 till 1995 var Anders Klarström ensam partiledare.
1996 tog Klarström avstånd från sina tidigare politiska aktiviteter. Enligt uppgift skall Klarström därefter ha blivit socialdemokrat.

SD UNDER NY REGIM
3. Mikael Jansson (ex-Centerpartiet) var partiledare 1995-2005. Han införde omgående förbud mot bomberjackor och kängor m m samt disciplinerade SD.

Detta ledde till att yngre aktivister och äldre ”traditionalister” lämnade SD, som de tyckte hade blivit för ”mesigt”. Rikspolisstyrelsen konstaterade redan 1996 att SD var demokratiskt och parlamentariskt. Se Rikspolisstyrelsens handbok 1997 ”Nazist, rasist eller bara patriot” av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström. ISBN 9789187203510.

De kända politikerna Sten Andersson (riksdagsledamot ex-M) i Malmö och Sven-Olle Olsson (kommunalråd ex-C och Sjöbopartiet) i Sjöbo anslöt sig nu till SD och påverkade starkt partiets organisation och politik.
Redan 1996 hade SD alltså lämnat aktivismen och istället fördjupat arbetet med att vara ett parlamentariskt och demokratiskt parti, på nationalistisk grund. Ledare och medlemmar från partiets första tid 1988-1995 hade lämnat SD och bildat nya organisationer.

SD SPRICKER – NATIONALDEMOKRATERNA BILDAS
2001 bröt sig personer, som ogillade SD:s parlamentariska politik ur partiet och bildade Nationaldemokraterna (ND). ND leddes 2001-2004 av Anders Steen, 2004-2005 av Thomas Johansson, 2005-2006 av Nils Eric Hennix och 2006-2014 av Marc Abrahamsson. ND upplöstes 2014.

SD REFORMERAS YTTERLIGARE
4. Jimmie Åkesson (fd Moderat Skolungdom) valdes 2005 till partiledare. Han fortsatte med Janssons reformarbete. Jimmie införde den s k nolltoleransen. 2010 valdes SD in i riksdagen och erhöll 20 mandat. Av partiets riksdagsledamöter 2010-14 hade de flesta en bakgrund i M och därnäst kommer S. Endast en ledamot saknade bakgrund i ett annat riksdagsparti.

Av riksdagsgruppens 20 ledamöter 2010-2014 var en invandrare (Hagwall), två andra generationens invandrare (Ekeroth, Jomshof), två gifta med invandrare (Bojerud, Skalin) och två med utlandsadopterade barn (Bojerud, Wiklander).

NÅGRA AV SVERIGEDEMOKRATERNAS BITTRASTE FIENDER
Det finns flera grupper, som anser att SD är förrädare, som slagit in på den parlamentariska vägen. Den kanske mest kända är Svenskarnas Parti (SvP) som bildades 1994 av folk från VAM och tog namnet Nationalsocialistisk Front (NSF).
NSF upplöstes 2008 och återuppstod som Folkfronten, som 2009 sprängdes i två delar, Svenskarnas Parti (SvP) och Nordiska Nationalsocialister (NNS). SvP är det mer aktiva och leds av Stefan Jacobsson i Sjöbo.

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997 av Klas Lund (ex-VAM). Rörelsen är aktivistisk och främst verksam i Dalarna. Genom att skriva till namn på en SD-valsedel erhöll SMR ett kommunalt mandat. SMR avser bilda en politisk gren.

Vit maktrörelsen. Enligt Säkerhetspolisen utgörs Vit maktrörelsen av fyra små konkurrerande organisationer med ett 20-tal undergrupperingar. Svenskarnas Parti (SvP), Svenska Motståndsrörelsen (SMR), Nordiska Förbundet och Fria Nationalister. Endast SvP är ett politiskt parti och erhöll i riksdagsvalet 2014 det helt försumbara röstetalet 0,07%.

NULÄGET
De personer, som 1988 var aktiva i SD, har av olika skäl lämnat partiet. SD av idag är något helt annat än för 25 år sedan. Vill man nödvändigtvis söka SD:s rötter, hamnar man i Medborgerlig Samling (MbS) och Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet (Moderaterna) 1964 som 1968 blev Framstegspartiet samt Sverigepartiet, som 1986 bildades av utbrytare från Framstegspartiet.

SD har efter riksdagsvalet 2014 ökat till 49 riksdagsledamöter.

Detta väntar dig!

30 Dec

Höjd skatt med ca 1 700 kr*för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom justerad brytpunkt*(budgetpropositionen för 2015)

Högre skatt för alla som arbetar och har fyllt 65 år, så kallad särskild löneskatt*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt för inkomster över*50 000 kr/mån (S+MP)*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt för inkomster över 30 000 kr/mån (V)

Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande*(budgetpropositionen* 2015)

Avskaffad nedsättning av krogmoms

Halverat*RUT-avdrag för personer under 65 år, gäller från 2016*(budgetproposition 2015)

Återinförd arvsskatt

Helt avskaffat RUT-avdrag

Sänkt tak i ROT-avdraget*(budgetproposition 2015)*

Höjd skatt för banker

Höjd bolagsskatt

Höjd skatt för småföretagare (3.12)

Höjd effektskatt på kärnkraft*(budgetpropositionen 2015)

Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

Avskaffad avdragsrätt för gåvor*(budgetproposition 2015)

Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter*(budgetpropositionen 2015)

Avskaffad rätt att göra avdrag för läx-RUT*(budgetpropositionen 2015)

Höjd punktskatt på naturgrus*(budgetproposition 2015)

Införande av skatt för vägslitage

Höjd skatt för mikroproducerad el

Höjd koldioxidskatt

Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg*(budgetpropositionen 2015)

Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på bekämpningsmedel*(budgetproposition 2015)

Skatt på kreosot

Högre skatt på vissa biodrivmedel*(budgetpropositionen för 2015)

Naturvårdsavgift

Avgift djurskyddskontroll

Höjd skatt på avfallsdeponi*(budgetpropositionen 2015)

Koldioxidskatt på torv

Skatt på handelsgödsel*(budgetproposition 2015)

Skatt på flourerande växthusgaser

Skatt på avfallsförbränning*(budgetproposition 2015)

Lastbilsskatt

Höjd skatt på diesel*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på öl och vin med 9 %*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på sprit med 1 %*(budgetproposition 2015)

Höjd fordonsskatt för lätta fordon*(budgetpropositionen 2015)

Höjd koldioxidskatt för vissa fordon*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på cigaretter med 6 %*(budgetproposition 2015)

Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på snus med 12 %*(budgetproposition 2015)

Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

Avskaffade lättnadsregler för oäkta bostadsföretag*(budgetpropositionen*2015)

Särskild skatt för finansiering av större*infrastrukturprojekt

http://www.politikdelen.com/2014/12/…renskommelsen/

LÖFVÉN FÖRIRRAR SIG

8 Dec

LÖFVÉN OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS RÖTTER

Med ”forskaren” Henrik Arnstad som källa är det förståeligt att statsminister Stefan Löfvén far med okunnigt svammel när han söker motivera att han kallar Sverigedemokraterna för nyfascister.

SD FALSKA RÖTTER – NRP, VAM

Löfvén påstår att SD har sina rötter i Nordiska Rikspartiet (NRP), Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Vitt maktrörelsen.

NRP kan lämnas därhän. NRP har aldrig haft någon koppling till SD annat än att enskilda personer kan ha lämnat NRP för SD. NRP upplöstes 2009.

Vit maktrörelsen och Vitt Ariskt Motstånd (VAM) har inte heller något med SD att göra. Enligt Säpo utgörs Vit maktrörelsen av fyra organisationer med ett 20-tal undergrupperingar. Svenskarnas Parti (SvP), Svenska Motståndsrörelsen, Nordiska Förbundet och Fria Nationalister. Endast SvP är ett politiskt parti och erhöll i riksdagsvalet 2014 röstetalet 0,07%.

Bevara Sverige Svenskt (BSS) bildades 1982 med Leif Ericsson (Zeilon) som interimsordförande. Ordförande blev 1983 Sven Davidsson, som satt kvar till organisationens upplösning 1986. Då bildades istället Sverigepartiet. Sverigepartiet splittrades 1988 varvid flera medlemmar övergick till nybildade Sverigedemokraterna (SD).

BSS var egentligen inget politiskt parti, utan närmast en slogan.

SD VERKLIGA RÖTTER – FRAMSTEGSPARTIET OCH SVERIGEPARTIET

1964 bildades Medborgerlig Samling (MbS) som ett försök att ena Högerpartiet (nu Moderaterna), Folkpartiet och Centerpartiet. MbS fick tre riksdagsledamöter: Bertil Rubin (C), Sten Sjöholm (Fp) och Carl Göran Regnell (H). 1965 ersattes MbS av Samling för Framsteg, som 1968 blev Framstegspartiet med Bertil Rubin (ex- C) som partiledare.

Personer från Framstegspartiet och Sverigepartiet bildade 6 februari 1988 Sverigedemokraterna.

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSTA TID

Syftet med SD var att lämna aktivismen och istället agera demokratiskt och parlamentariskt.

De första åren hade SD två talespersoner. Här tar jag bara upp den mest framträdande av dessa två. Partiledare (motsvarande):

1. Leif Ericsson (Zeilon) 1988-89. Han hade ett förflutet i BSS och Sverigepartiet.
Han lämnade SD och bildade 1994 Hembygdspartiet, som 1995 böt namn till Konservativa Partiet och upplöstes 1999.

2. Anders Klarström 1989-95. Han var en politisk sökare, som deltagit i aktiviteter med EAP, NRP och Moderaterna. Han gick med i SD 1988. 1996 tog Klarström avstånd från sina tidigare politiska aktiviteter.

SD UNDER NY REGIM

3. Mikael Jansson (ex-Centerpartiet) var partiledare 1995-2005. Han införde omgående förbud mot bomberjackor och kängor m m samt disciplinerade SD.

Detta ledde till att yngre aktivister och äldre ”traditionalister” lämnade SD, som de tyckte hade blivit för ”mesigt”.

De kända politikerna Sten Andersson ( riksdagsledamot ex-M) i Malmö och Sven-Olle Olsson (kommunalråd ex-C och Sjöbopartiet) i Sjöbo anslöt sig till SD och påverkade starkt partiets organisation och politik.

SD REFORMERAS YTTERLIGARE

4. Jimmie Åkesson (fd Moderat Skolungdom) valdes 2005 till partiledare. Han fortsatte med Janssons reformarbete. Jimmie införde den s k nolltoleransen. 2010 valdes SD in i riksdagen och erhöll 20 mandat. Av partiets riksdagsledamöter 2010-14 hade de flesta en bakgrund i M och därnäst kommer S. Endast en ledamot saknar bakgrund i ett annat riksdagsparti.

NULÄGET

De personer, som 1988 var aktiva i SD, har av olika skäl lämnat partiet. SD av idag är något helt annat än för 25 år sedan. Vill man nödvändigtvis söka SD:s rötter, hamnar man i Medborgerlig Samling (MbS) och Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet (Moderaterna) 1964 som blev Framstegspartiet.

Inget av ovannämnda partier kan anses ha varit fascistiska. Däremot var NRP och Nationalsocialistisk Front klart nazistiska organisationer, vars tankegods delvis återfinns i närbesläktade rörelser. Endast Svenskarnas Parti (SvP) deltog i riksdagsvalet 2014 och erhöll som ovan nämnts då försumbara 0,07%.

Statsminister Stefan Löfven visar prov på häpnadsväckande omdömeslöshet när han grundlöst utpekar en miljon svenska medborgare som nyfascister.

Regeringen Löfvén är redan rökt

3 Dec

SD får idag 16,4% i Sentio och sågar Löfvens miljöpartibudget. SD visar sin styrka.

Det får inte glömmas att det är Jimmie Åkesson som genom hårt och slitsamt arbete skapat de framgångar SD nu skördar. Vi bör heller inte glömma att det är Björn Söder, som med sin stora administrativa förmåga utvecklat SD.
Mattias Karlsson och Oscar Sjöstedt har visat att SD har ytterligare ett kompetent ledarteam.
Medan de övriga partierna synes sakna trovärdiga reserver för sina partiledare, har SD åtminstone ett halvdussin riksdagsledamöter, som har partiledarprofil.
Förvirringen hos SD:s meningsmotståndare är total. De kan inte komma med några sakargument. De enda ljud som hörs är ”rasister, fascister, främlingsfientliga, lågutbildade bonnläppar, bruna rötter, skinnheads i Dressmankostymer o s v”.
Varje påhopp av den typen ger SD nya röster.
Men SD har även många andra frivilliga och obetalda röstvärvare:
En kastad sten ger en röst.
En bränd bil ger fem röster.
En bränd skola ger femtio röster.
En ny asylförläggning ger hundra röster.
Ett tal av Åsa Romson ger tusen röster.
Ni som hatar SD hatar i verkligheten inte SD utan den vrångbild av partiet som ni själva har skapat. Ni hatar era egna fördomar och fantasier.