Detta väntar dig!

30 Dec

Höjd skatt med ca 1 700 kr*för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom justerad brytpunkt*(budgetpropositionen för 2015)

Högre skatt för alla som arbetar och har fyllt 65 år, så kallad särskild löneskatt*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt för inkomster över*50 000 kr/mån (S+MP)*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt för inkomster över 30 000 kr/mån (V)

Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande*(budgetpropositionen* 2015)

Avskaffad nedsättning av krogmoms

Halverat*RUT-avdrag för personer under 65 år, gäller från 2016*(budgetproposition 2015)

Återinförd arvsskatt

Helt avskaffat RUT-avdrag

Sänkt tak i ROT-avdraget*(budgetproposition 2015)*

Höjd skatt för banker

Höjd bolagsskatt

Höjd skatt för småföretagare (3.12)

Höjd effektskatt på kärnkraft*(budgetpropositionen 2015)

Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

Avskaffad avdragsrätt för gåvor*(budgetproposition 2015)

Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter*(budgetpropositionen 2015)

Avskaffad rätt att göra avdrag för läx-RUT*(budgetpropositionen 2015)

Höjd punktskatt på naturgrus*(budgetproposition 2015)

Införande av skatt för vägslitage

Höjd skatt för mikroproducerad el

Höjd koldioxidskatt

Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg*(budgetpropositionen 2015)

Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på bekämpningsmedel*(budgetproposition 2015)

Skatt på kreosot

Högre skatt på vissa biodrivmedel*(budgetpropositionen för 2015)

Naturvårdsavgift

Avgift djurskyddskontroll

Höjd skatt på avfallsdeponi*(budgetpropositionen 2015)

Koldioxidskatt på torv

Skatt på handelsgödsel*(budgetproposition 2015)

Skatt på flourerande växthusgaser

Skatt på avfallsförbränning*(budgetproposition 2015)

Lastbilsskatt

Höjd skatt på diesel*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på öl och vin med 9 %*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på sprit med 1 %*(budgetproposition 2015)

Höjd fordonsskatt för lätta fordon*(budgetpropositionen 2015)

Höjd koldioxidskatt för vissa fordon*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på cigaretter med 6 %*(budgetproposition 2015)

Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på snus med 12 %*(budgetproposition 2015)

Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

Avskaffade lättnadsregler för oäkta bostadsföretag*(budgetpropositionen*2015)

Särskild skatt för finansiering av större*infrastrukturprojekt

http://www.politikdelen.com/2014/12/…renskommelsen/

%d bloggare gillar detta: