Arkiv | december, 2014

Detta väntar dig!

30 Dec

Höjd skatt med ca 1 700 kr*för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom justerad brytpunkt*(budgetpropositionen för 2015)

Högre skatt för alla som arbetar och har fyllt 65 år, så kallad särskild löneskatt*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt för inkomster över*50 000 kr/mån (S+MP)*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt för inkomster över 30 000 kr/mån (V)

Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande*(budgetpropositionen* 2015)

Avskaffad nedsättning av krogmoms

Halverat*RUT-avdrag för personer under 65 år, gäller från 2016*(budgetproposition 2015)

Återinförd arvsskatt

Helt avskaffat RUT-avdrag

Sänkt tak i ROT-avdraget*(budgetproposition 2015)*

Höjd skatt för banker

Höjd bolagsskatt

Höjd skatt för småföretagare (3.12)

Höjd effektskatt på kärnkraft*(budgetpropositionen 2015)

Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

Avskaffad avdragsrätt för gåvor*(budgetproposition 2015)

Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter*(budgetpropositionen 2015)

Avskaffad rätt att göra avdrag för läx-RUT*(budgetpropositionen 2015)

Höjd punktskatt på naturgrus*(budgetproposition 2015)

Införande av skatt för vägslitage

Höjd skatt för mikroproducerad el

Höjd koldioxidskatt

Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg*(budgetpropositionen 2015)

Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på bekämpningsmedel*(budgetproposition 2015)

Skatt på kreosot

Högre skatt på vissa biodrivmedel*(budgetpropositionen för 2015)

Naturvårdsavgift

Avgift djurskyddskontroll

Höjd skatt på avfallsdeponi*(budgetpropositionen 2015)

Koldioxidskatt på torv

Skatt på handelsgödsel*(budgetproposition 2015)

Skatt på flourerande växthusgaser

Skatt på avfallsförbränning*(budgetproposition 2015)

Lastbilsskatt

Höjd skatt på diesel*(budgetpropositionen 2015)

Höjd skatt på öl och vin med 9 %*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på sprit med 1 %*(budgetproposition 2015)

Höjd fordonsskatt för lätta fordon*(budgetpropositionen 2015)

Höjd koldioxidskatt för vissa fordon*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på cigaretter med 6 %*(budgetproposition 2015)

Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter*(budgetproposition 2015)

Höjd skatt på snus med 12 %*(budgetproposition 2015)

Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

Avskaffade lättnadsregler för oäkta bostadsföretag*(budgetpropositionen*2015)

Särskild skatt för finansiering av större*infrastrukturprojekt

http://www.politikdelen.com/2014/12/…renskommelsen/

Annonser

LÖFVÉN FÖRIRRAR SIG

8 Dec

LÖFVÉN OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS RÖTTER

Med ”forskaren” Henrik Arnstad som källa är det förståeligt att statsminister Stefan Löfvén far med okunnigt svammel när han söker motivera att han kallar Sverigedemokraterna för nyfascister.

SD FALSKA RÖTTER – NRP, VAM

Löfvén påstår att SD har sina rötter i Nordiska Rikspartiet (NRP), Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Vitt maktrörelsen.

NRP kan lämnas därhän. NRP har aldrig haft någon koppling till SD annat än att enskilda personer kan ha lämnat NRP för SD. NRP upplöstes 2009.

Vit maktrörelsen och Vitt Ariskt Motstånd (VAM) har inte heller något med SD att göra. Enligt Säpo utgörs Vit maktrörelsen av fyra organisationer med ett 20-tal undergrupperingar. Svenskarnas Parti (SvP), Svenska Motståndsrörelsen, Nordiska Förbundet och Fria Nationalister. Endast SvP är ett politiskt parti och erhöll i riksdagsvalet 2014 röstetalet 0,07%.

Bevara Sverige Svenskt (BSS) bildades 1982 med Leif Ericsson (Zeilon) som interimsordförande. Ordförande blev 1983 Sven Davidsson, som satt kvar till organisationens upplösning 1986. Då bildades istället Sverigepartiet. Sverigepartiet splittrades 1988 varvid flera medlemmar övergick till nybildade Sverigedemokraterna (SD).

BSS var egentligen inget politiskt parti, utan närmast en slogan.

SD VERKLIGA RÖTTER – FRAMSTEGSPARTIET OCH SVERIGEPARTIET

1964 bildades Medborgerlig Samling (MbS) som ett försök att ena Högerpartiet (nu Moderaterna), Folkpartiet och Centerpartiet. MbS fick tre riksdagsledamöter: Bertil Rubin (C), Sten Sjöholm (Fp) och Carl Göran Regnell (H). 1965 ersattes MbS av Samling för Framsteg, som 1968 blev Framstegspartiet med Bertil Rubin (ex- C) som partiledare.

Personer från Framstegspartiet och Sverigepartiet bildade 6 februari 1988 Sverigedemokraterna.

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSTA TID

Syftet med SD var att lämna aktivismen och istället agera demokratiskt och parlamentariskt.

De första åren hade SD två talespersoner. Här tar jag bara upp den mest framträdande av dessa två. Partiledare (motsvarande):

1. Leif Ericsson (Zeilon) 1988-89. Han hade ett förflutet i BSS och Sverigepartiet.
Han lämnade SD och bildade 1994 Hembygdspartiet, som 1995 böt namn till Konservativa Partiet och upplöstes 1999.

2. Anders Klarström 1989-95. Han var en politisk sökare, som deltagit i aktiviteter med EAP, NRP och Moderaterna. Han gick med i SD 1988. 1996 tog Klarström avstånd från sina tidigare politiska aktiviteter.

SD UNDER NY REGIM

3. Mikael Jansson (ex-Centerpartiet) var partiledare 1995-2005. Han införde omgående förbud mot bomberjackor och kängor m m samt disciplinerade SD.

Detta ledde till att yngre aktivister och äldre ”traditionalister” lämnade SD, som de tyckte hade blivit för ”mesigt”.

De kända politikerna Sten Andersson ( riksdagsledamot ex-M) i Malmö och Sven-Olle Olsson (kommunalråd ex-C och Sjöbopartiet) i Sjöbo anslöt sig till SD och påverkade starkt partiets organisation och politik.

SD REFORMERAS YTTERLIGARE

4. Jimmie Åkesson (fd Moderat Skolungdom) valdes 2005 till partiledare. Han fortsatte med Janssons reformarbete. Jimmie införde den s k nolltoleransen. 2010 valdes SD in i riksdagen och erhöll 20 mandat. Av partiets riksdagsledamöter 2010-14 hade de flesta en bakgrund i M och därnäst kommer S. Endast en ledamot saknar bakgrund i ett annat riksdagsparti.

NULÄGET

De personer, som 1988 var aktiva i SD, har av olika skäl lämnat partiet. SD av idag är något helt annat än för 25 år sedan. Vill man nödvändigtvis söka SD:s rötter, hamnar man i Medborgerlig Samling (MbS) och Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet (Moderaterna) 1964 som blev Framstegspartiet.

Inget av ovannämnda partier kan anses ha varit fascistiska. Däremot var NRP och Nationalsocialistisk Front klart nazistiska organisationer, vars tankegods delvis återfinns i närbesläktade rörelser. Endast Svenskarnas Parti (SvP) deltog i riksdagsvalet 2014 och erhöll som ovan nämnts då försumbara 0,07%.

Statsminister Stefan Löfven visar prov på häpnadsväckande omdömeslöshet när han grundlöst utpekar en miljon svenska medborgare som nyfascister.

Regeringen Löfvén är redan rökt

3 Dec

SD får idag 16,4% i Sentio och sågar Löfvens miljöpartibudget. SD visar sin styrka.

Det får inte glömmas att det är Jimmie Åkesson som genom hårt och slitsamt arbete skapat de framgångar SD nu skördar. Vi bör heller inte glömma att det är Björn Söder, som med sin stora administrativa förmåga utvecklat SD.
Mattias Karlsson och Oscar Sjöstedt har visat att SD har ytterligare ett kompetent ledarteam.
Medan de övriga partierna synes sakna trovärdiga reserver för sina partiledare, har SD åtminstone ett halvdussin riksdagsledamöter, som har partiledarprofil.
Förvirringen hos SD:s meningsmotståndare är total. De kan inte komma med några sakargument. De enda ljud som hörs är ”rasister, fascister, främlingsfientliga, lågutbildade bonnläppar, bruna rötter, skinnheads i Dressmankostymer o s v”.
Varje påhopp av den typen ger SD nya röster.
Men SD har även många andra frivilliga och obetalda röstvärvare:
En kastad sten ger en röst.
En bränd bil ger fem röster.
En bränd skola ger femtio röster.
En ny asylförläggning ger hundra röster.
Ett tal av Åsa Romson ger tusen röster.
Ni som hatar SD hatar i verkligheten inte SD utan den vrångbild av partiet som ni själva har skapat. Ni hatar era egna fördomar och fantasier.