Arkiv | november, 2014

Ropen skalla – rättvisa åt alla!

10 Nov

Asatroendes Riksförbund (Asrik) kräver i religionsfrihetens namn:
* En Valhallskällare i varje kommun, där de rättrogna kan samlas och dricka öl
* Skattebefrielse för kultdrycken starköl
* Gratis öl till asatrogna, som ligger på sjukhus eller i äldreboenden
* Kommunala bad skall varje vecka ha gemensamt nakenbad för kvinnor och män
* Äktenskap skall beseglas av två myndiga vittnen, som vid s k sängledning konstaterar att äktenskapet är fullbordat
* Eddan ska ges status som likvärd med Bibeln och Koranen
* Knivförbudet ska av religiösa skäl inte gälla asatroende
* Kränkningen av Gudarnas namn måste upphöra! Vissa gator måste få nya namn. Det är exempelvis oförlåtligt att otrogna besudlar Odengatan genom att trampa på den.
* I Särimners namn skall fläskkött serveras i skolorna minst en gång i veckan
* Obligatoriskt deltagande i torsdagsbönen, då ärtsoppa med fläsk skall ätas
* Statlig utbildning av asalärda legitimerade blotare
* Asakalenderns helgdagar skall vara s k röda dagar och abetsbefriade, vilket omfattar 365 dagar per år. Vid s k skottår gäller dock ett arbetspliktigt dygn
_
Vår tro kommer från Asien, vilket framgår av namnet. Noga räknat från det som då benämndes Turkland.
Att asatron nu blommar upp beror på att kristendomen, som 841 fördes till Sverige av aposteln Ansgar, numera sålts ut till muslimerna av ärkebiskop Antje Jackelén (ex-DDR med muslimska valspråket Allah Ahbar) och infiltratörsprästen Helle Klein (med en judisk överrabbin i familjeträdet).
_
Vår tro är inte mindre realistisk än muslimernas tanke att det är tillåtet att ljuga för dhimmies.
Havamal: ”Har du en vän, den du illa tror, men av honom ändå gott vill hava. Fagert skall du tala, men falskt tänka och list med lögn gälda”.

Annonser