Arkiv | augusti, 2014

Sveriges Radio P 3

15 Aug

 

SR P 3 sänder gruppen Far & Son:

”Städa städa bort allting som vi tycker är fult
Och dem som röstar brunt
Städa bort politiker och skjuta dem som djur
Det tycker vi är kul

Ni ljög ljög ljög ljög
Regeringen för mig är du redan död död död
Behandla politiker som om de hette Lindh Lindh Lindh
Behandla politiker som om de hette Palme Palme Palme
Behandla politiker som om de hette Reinfeldt Reinfeldt Reinfeldt
Behandla politiker som om de hette Lööf Lööf Lööf
Regeringen för mig är du redan död död död död”

Annonser

Storbrand eller regeringens härdsmälta?

9 Aug

1) En landshövding – minns inte namnet – fick i uppdrag att utreda brandförsvaret. Han lämnade utredningen med konkreta förslag för sju (7 år sedan). I princip hände ingenting.

2) Ryssarna erbjöd tidigt sig att sända ett vattenbombningsplan typ Il-76, som lastar 40 kubikmeter släckvätska, vilket släcker 1,5 kvadratkilometer. Planet kunde vara på plats inom några timmar. Vid behov var man från rysk sida beredd att understödja med ytterligare en Il-76. Erbjudandet avböjdes.

3) Flyg rekvirerades från Frankrike och Italien. Sammanlagt fyra Bombardier, som vardera tar 6 kubikmeter vatten. De behövde lika många dygn, som det skulle ta timmar för ryssarna att vara på plats.

4) Släckningsflyget opererar från Irsta flygplats utanför Västerås. Denna och ett stort antal andra regionala flygplatser vill MP lägga ner. Var skall då brandbekämpningsflyg baseras vid insatser?

5) 2013 såldes 10 st Vertolhelikoptrar lämpade för vattenbombning till ett kanadensiskt företag, som använder dem för brandbekämpning i USA.
De Black-Hawk helikoptrar, som nu räddar liv i Västmanland, ville MP inte köpa. Vattenbombningsplan har testats i Sverige, men regeringen tyckte att ett köp skulle vara för dyrt.

6) Före värnpliktens suspension skulle åldersklasserna från I 1 Svea livgarde (Stockholm-Kungsängen), I 13 Dalregementet (Falun) och I 14 Hälsinge regemente (Gävle) samt S 1 Upplands regemente (Enköping) ha kunnat sättas in med sammanlagt över 1.000 man organiserade och ledda av befäl.

7) Enligt uppgift ingår 20 man ur Hemvärnet i släckningsstyrkan. Trovärdiga uppgifter anger att Hemvärnet skall minskas 2015. Det har sagts att styrkan skall reduceras till 5.500 man, men det har jag svårt att tro på.

8) Myndigheten för Samhällsberedskap lägger pengarna på genusutbildning och jämställdhet istället för brandskyddsutbildning och stöd till materielanskaffning. Faktum är att den tunga tjänsten i skogsbrandsbekämpning utförs av medelålders vita män, som Åsa Romson (MP) avskyr.

9) En maskinförare upptäckte att gnistbildning från hans skogsmaskin hade startat brand. Han sökte släcka, men lyckades inte utan larmade då brandförsvaret. Reaktionen hämmades av bristande resurser. Det tog tid, men branden hade inget tålamod med det. Det som från början var en liten skogsbrand, kom till följd av torka, blåst och insats av otillräckliga släckningsresurser, att utvecklas till en katastrofal storbrand.

10. Det var inte regeringen som startade branden, men de bär ansvaret för att ha avvecklat de resurser, som i tid skulle ha kunnat hejda katastrofen.

Islam och nazism

2 Aug

440px-Bundesarchiv_Bild_146-1973-116-11,_Waffen-SS,_13__Gebirgs-Div___Handschar_

Den 1 augusti 1944 började upproret i Warszawa. Det slogs ner med häftig brutalitet. Inom SS-brigaden ”Dirlewanger” insattes muslimska SS-bataljoner, som var under utbildning i Litauen.