Arkiv | juni, 2014

Islam och nazismen

9 Jun

400px-Bundesarchiv_Bild_101III-Alber-164-18A,_Großmufti_Amin_al_Husseini,_Heinrich_Himmler

Den 2 november 1943 skickade Reichsführer-SS Heinrich Himmler följande telegram till stormuftin, Haj Amin al-Husseini,vilket kan vara belysande för hur den tyska ledningen värderade al-Husseini. Han var sedan 1921 högste ledare för världens muslimer.

”Till stormuftin:
Den nationalsocialistiska rörelsen i Stor-Tyskland har, sedan starten, inskriven på dess flagg i kampen mot världens judar. Det har därför följt med särskild sympati den kamp frihetsälskande araber, särskilt i Palestina, fört mot judiska inkräktare. I erkännandet av denna fiende och den gemensamma kampen mot den ligger fast grund av den naturliga allians som finns mellan den nationalsocialistiska Stortyskland och frihetsälskande muslimer i hela världen. I denna anda skickar jag dig på årsdagen av den ökända Balfourdeklarationen mina hjärtliga hälsningar och önskningar för en framgångsrik strävan efter att kämpa tills den slutliga segern.

Reichsführer SS
Heinrich Himmler”

Annonser