Arkiv | maj, 2014

Rapport från ett valmöte

19 Maj

Hej!

Vi delade ut valmaterial idag på Sundbybergs torg och samtalade med allmänheten. Där vi talade med Sundbybergare och icke Sundbybergare samt delade ut valmaterial. Vädret var soligt och kanske lite väl varmt, men en perfekt dag för träff med allmänheten. Jarmo, Anders och jag deltog. En negativ person med invandrarbakgrund (gissningsvis mellanöstern) kom fram och debatterade engagerat mot vår syn på tiggare. Men allt gick sansat till.  

I övrigt kom ett antal (6 kanske) fram till oss och berömde vår politik. En invandrare från Litauen med eget företag var mycket arg på Sveriges invandringspolitik av billig arbetskraft som lett till att han fick lägga ner företaget och nu är arbetslös. Han vill ha slut på invandringen igår! En sansad man från Etiopien tyckte detsamma. Att invandringen skadar landet. Sen hade vi personer från Grekland som också höll med oss och några till. En halvtatuerad svensk muskelknutte bad att få valinfo om tiggeriet. Många trevliga samtal-upplyftande! Vi kom vid 11 och lämnade vid 14. 

En sur tjej nämnde att hon lämnat 50 kr till en tiggare bara för att vi stod där. Trodde väl vi skulle gråta!   Moderaterna stod också någon timme och en trevlig manlig moderat kom fram till oss flera gånger och samtalade. Vi tyckte det var ett lyckat torgmöte. Visade att vi håller flaggan högt! Nästa torgmöte blir nästa lördag.  

Med vänlig hälsning Gary

Annonser

Vägen till SD

17 Maj

 

ETT TRESTEGSHOPP

När jag 2003 ombads att ta förtida pension kändes detta inte särskilt dramatiskt. Jag insåg att när försvaret närmast avskaffats fanns det ingen efterfrågan på mina tjänster, utan jag var blott en belastning. I det läget såg jag möjligheten att med pensionen som grundtrygghet kunna ägna min tid åt familjen och att skriva böcker.

Jag etablerade nya rutiner. Dagligen kl 1600 gick jag till den lokala kvarterskrogen för att umgås med mina vänner, vilka efter hand anlände dit efter arbetsdagens slut. Omkring kl 1800 bröt vi upp och envar gick hem till sig. I mitt fall för att arbeta några timmar med något av mina bokprojekt.

Kamratkretsen på kvarterskrogen innefattade bland annat fyra finnar, en amerikan, en engelsman, en fransman, två italienare, en rumän och en österrikare. Men det var ingen som tänkte i termer av etnicitet. Det talades aldrig om invandring eller invandrare annat än en gång om året på en särskild dag.

Jag bor i det egentliga Sundbyberg. Kärnan i staden, som började växa fram genom järnvägens tillkomst 1876. En stenstad som omfattar ca 1 kvadratkilometer och har en etniskt sett homogen svensk befolkning. Denna svenska befolkning innefattar ett stort antal utlandsfödda, vilket man aldrig tänker på, eftersom de fullständigt smälter in i den kulturella miljön.

Sundbyberg har den största krogtätheten i Sverige. Inom en radie av 300 meter mätt från huset där jag bor finns det bl a fyra kineskrogar, sex pizzerior, en thairestaurang, en sushibar och två restauranger med europeiskt kök. En av dessa ägs av kristna syrianer, den andra av österrikare. Min stamlokal är den som ägs av syrianerna, en hårt arbetande familj, som blivit mina vänner till den grad att jag för något år sedan följde med några av dem till Libanon. Vi var fyra av krogens stamgäster, som fick uppleva en intressant och behaglig tid i Beirut.

Den dag på året då invandring diskuterades på uteserveringen var då en viss etnisk grupp hyrde Sundbybergs idrottsplats för att fira någon nationell högtid. Den dagen fylldes gatorna av människor, som var klädda på ett mot oss avvikande sätt. Invandringsdiskussionerna ledde inte till några svar, utan mynnade alltid ut i en enda fråga:

– Varifrån kommer alla dessa främlingar?

Valet 2006 hälsades med tillfredsställelse av pubens stamgäster. Moderaterna skulle nog skapa ordning och reda. Försvaret skulle börja återupprustas om än i liten skala. Så trodde vi. Men 2007 kom beskedet i Almedalen. Finansminister Anders Borg lovade nedskärningar med ytterligare 3 miljarder och försvarsminister Mikael Odenberg avgick i protest.

Jag hade redan 1999 lämnat det aktiva arbetet inom moderaterna, men fortsatt som medlem. Nu var de nya moderaterna inte längre något alternativ för mig.

Steg ett

Jag började tänka i termer av att vid kommande val proteströsta på Sverigedemokraterna, men avskräcktes av deras invandringspolitik. Från min tid som medarbetare inom Försvarsmaktens program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet (tillsammans med bl a Anna-Lena Lodenius, Alexandra Pascalidou och stockholmspolisens Claes Cassel) visste jag att SD var både demokratiskt och parlamentariskt, men likväl var jag misstänksam. Inom Försvarsmaktens ovannämnda program hade vi aldrig ägnat några djupare tankar åt SD, som ansågs som en oförarglig sekt. Vårt intresse var fokuserat mot militanta och våldsbenägna rörelser, såväl på höger- som vänsterkanten.

Jag började därför att forska lite kring SD. Vilka var de? Vad ville de? Jag kollade med en bekant från SÄPO. Han sade att SD var ointressant utöver att de var utsatta för hot både från nazister och extrema kommunister. Så tog jag en titt på SD:s invandringspolitiska program och fann det vara överdrivet pessimistiskt och alltför dramatiskt formulerat. Ingenting för mig!

Men jag tog ett steg till. Jag satte mig vid datorn och sökte på ord som invandrare, immigration o s v. Följde länkar till Migrationsverkets hemsida och till Statistiska Centralbyråns dokumentation. Jag chockades av vad jag läste. Det behövdes ingen miniräknare för att jag skulle förstå att det Sverige jag vuxit upp i och ännu trodde mig leva i var på väg att gå under.

Det var inte längre försvarspolitiken, som förde mig närmare SD, utan även invandringspolitiken. Jag delade inte SD:s uppfattningar helt och hållet, men vad fanns det för alternativ? De sju riksdagspartierna vågar ju inte ens antyda att invandringspolitiken behöver diskuteras.

Steg två

Nu hade jag statistik och siffror klart för mig. Men hur såg det ut i verkligheten? Jag vidgade blicken till att skåda utanför den kvadratkilometer jag vanligtvis vistades inom. En god vän (s) upplyste mig om de etniska grupperingarna inom Sundbyberg. Han berättade var olika grupper bodde och vilka som låg i fejd med varandra. Detta gjorde att jag började se omgivningen med andra ögon än tidigare. Min livskamrat är tolk inom rättsväsendet och sjukvården. Ibland skjutsar jag henne till och från tolkuppdrag.

Visst hade jag tidigare noterat förekomsten av jämförelsevis stora mängder människor med utländskt utseende på en del platser, men inte tänkt något djupare på detta. Nu började jag fundera lite mer ingående kring mina iakttagelser. Fram trädde bilden av ett framväxande klansamhälle. Det stog tidigt klart för mig att när dessa utlandsfödda kom till Sverige lät sig majoriteten inte över en natt omvändas till demokrater med svenska värderingar. Många – för att inte säga de flesta – höll fast vid sina ursprungskulturer som bland annat innebar blind lydnad mot religiösa ledare och klanhövdingar. Kulturer där bestickning och tagande av mutor anses vara naturliga inslag i samhället.

Jag beslöt mig för att begära information från Sverigedemokraterna.

Steg tre

Jag blev kontaktad av SD. I samband med detta fick jag frågan om jag kunde vara rådgivare för SD:s försvarspolitiska utskott. Det var för mig inget ovanligt, eftersom jag tidigare anlitats av socialdemokratiska kvinnoförbundet för att informera om försvaret. Jag förklarade mig beredd att stå till förfogande såsom extern rådgivare åt SD.

Nu kom jag i kontakt med flera ledande inom partiet och blev förvånad. Dessa personer passade inte alls in i den bild media gett mig om SD och dess medlemmar. Jag hade förväntat mig att ge råd till några okunniga ungdomar, men hamnade istället själv på skolbänken!

Jag kände mig grundlurad av media! Här satt jag bland välutbildade, vidsynta och intellektuella personer istället för de övervintrade skinnheads, som media utlovat. Jag beslöt mig för att söka medlemsskap i SD. Jag hade tidigare förklarat mig villig att verka som extern rådgivare, men som medlem blev jag aktiv deltagare i partiets försvarspolitiska grupp. Detta ledde till ytterligare kontakter med SD-ledare, som imponerade på mig både genom sina kunskaper och sina humanistiska värderingar.

Jag tillfrågades en tid därefter om jag kunde tänka mig medverka i en kurs för SD-funktionärer, eftersom partiet visste att jag hade mångårig erfarenhet av politiskt arbete. Jag åtog mig detta och i september 2009 hölls den första kursen på hemlig plats söder om Stockholm. Jag infann mig i förväg för att kunna rigga upp min tekniska utrustning.

Med stigande förvåning såg jag kursdeltagarna anlända. Klädseln, åldersstrukturen och det höga antalet kvinnor förvånade mig. Av 33 deltagare visade sig 17 vara födda utomlands och invandrade till Sverige. Återigen grundlurad av mediabilden!

Jag trivdes bland dessa behagliga människor. Jag beslöt mig att på allvar bli en av dem och engagera mig aktivt inte bara som föreläsare och resursperson, utan söka bilda en lokalavdelning i Sundbyberg.

Det gick fort. En arbetsgrupp bildades. Vi började så sakta söka utröna vilka sympatier för SD, som det kunde tänkas finnas i Sundbyberg. Jag började sondera bland vännerna på kvarterskrogen. Vi hade dessförinnan aldrig talat politik. Det visade sig att alla med ett undantag var SD-sympatisörer! Ja, så står det!

Vännen Hans gjorde motsvarande marknadsundersökning på en pub i en annan del av staden. Han anmälde att en majoritet av gästerna där sympatiserade med SD.

Så hade mitt trestegshopp till SD fullbordats. SD var för mig inte det bästa alternativet, utan det enda.

För den som frågar hur 15.000 nyproducerade lägenheter i hela Sverige skall räcka för 100.000 årligen tillkommande invandrare från i huvudsak de s k MENA-länderna har riksdagspartierna och media bara ett svar: Du är rasist!

Tack Stellan Bojerud

Arbetsmoral och lite annat

15 Maj

Jag har alltid varit antikommunist och antinazist. Som ung brevbärare var det min plikt att dela ut såväl ”Ny Dag” som ”Nyheter från Sovjetunionen”. Jag fick leverera böcker till ett nazistiskt ”Kameradschaftsbücherei”. Det var Postverket som gav mig arbetsuppgifter och betalade ut min lön. Jag kom från ett socialdemokratiskt hem, där begreppet ”höger” var skällsord. Likväl föll det mig aldrig i tanken att vägra utdelning av Högerpartiets valsedlar. Tanken att bestämma vilka människor som skulle få post eller inte, fanns inte i min världsåskådning. Min uppgift var att leverera alla postförsändelser, som anförtrotts mig.

Jag delade ut post till judar, homosexuella, kommunister och nazister utan någon som helst diskriminering. Jag var – ehuru ung – statstjänsteman och som sådan skulle jag vara neutral och lojal med samhället.

Jag växte upp i socialdemokratiska Sundbyberg. Högerledaren Jarl Hjalmarsson höll tal och många sundbybergare kom och lyssnade. Vi stod tyst och lyssnade. Några gick ifrån mötet. När det var klart gick alla hem. Min egen kommentar var: ”Vad ville han ha sagt? Vad menade han egentligen med fördelningspolitik?”. Noterbart är att det inte fanns en enda polis närvarande.

Jämnåriga var avundsjuka på mig för att jag var anställd vid posten. Som brevbärarbiträde stod jag förvisso inte högst på samhällsstegen, men posten hade liksom järnvägen hög status. ”Kronans kaka är liten men säker”. Senare i livet erfor jag att ”kronans kaka var liten men seg”. Likväl tjänade jag folket och staten i 54 år.

SÅ NÅGOT HELT ANNAT

Sedan valet 2010 har medlemsantalet i SD Sundbyberg mer än fördubblats. Även grannkommunerna Solna och Sollentuna har haft god medlemstillväxt. Utöver medlemmar har vi även ”aktiva sympatisörer”, det vill säga personer, som står i regelbunden kontakt med oss, men som inte vågar bli medlemmar av fruktan för repressalier på arbetet eller hot mot familjen.

Vi har medlemmar från Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Kina, Laos, Rumänien, Serbien, Syrien, Ungern, Thailand och Österrike. Alla SD-medlemmar i Sundbyberg försörjer sig på eget arbete eller pension. Vi har inga bidragstagare och har aldrig haft det.

Jag saknar 1950-talets valrörelser, då partiledarna ömsesidigt utböt vänligheter och talade för sin egen politik.

 

Dåtid

5 Maj

I min ungdom var lördagarna halv arbetsdag. I skolan slutade lördagen med att magister Walldin spelade orgel och vi fick sjunga:
Slumrande toner

Slumrande toner fjärran ur tiden,
toner ifrån stugor, från fält och vänan lid,
sällsamma röster ur gravarnas dunkel,
jubel och kvalsång från hänsovnas strid —
vaknen alla, höjen eder! Fädernas budskap
I bringen till söner, till lysande tid.

Står inunder rönnen lutande stugan,
mossbeväxt är trappan och ogräsen gro. 
Innanför rutornas gröngamla stängsel 
minnena de sova i ljudlösan ro. 
Böj ditt huvud! Träd försiktigt!
        Helig är platsen,
där fädernas hägnande andar bo. 

Slocknande kolen vi tända på härden.
Varsamt vi taga det kära i vår vård. 
Spinnrocken surrar vid lågande brasan,
medan vi väva på sägnernas bård. 
Flamma forneld! Lys vår gärning!
        Lys genom tiden
för sönerna väg hem till fädernas gård!

Livets realiteter

2 Maj

Jag har så lång väg till målet och för kort liv för att nå det.

Framtiden för svenskarna

1 Maj

Bild

De nya moderaterna har satt islamisten Abdrisak Waberi som ledamot (M) av Sveriges Riksdag. Därigenom har (M) godtagit att en man har rätt till fyra hustrur och har även rätt att vid behov misshandla dem om de ej är fogliga. Waberi företräder en religion, som medger att flickor gifts bort vid 9 (nio) års ålder.

De nya moderaterna hade 2010 en kampsång: ”Bygg gärna en moské, baby, bygg gärna tre —”.

Ni journalister och gammelmoderater. Tänk en stund. Skall Sverige styras av svenska lagar och lågmält sätt att umgås? Eller önskar ni ett mer spännande samhälle, som t ex Libanon?

Bild

En resa i tiden

1 Maj

Bild

Den 5 augusti 1944 var en stor dag i min familj. Jag föddes kl 15.15 och min fader, som var lokeldare vid Stockholm-Westerås-Bergslagarnas Jernväg (SWB) körde för första gången såsom tillförordnad lokförare på eget ansvar. Loket han då körde, SWB Y3 nr 16 är bevarat (se foto ovan). Linjen var Spånga – Hässelby Villastad.

Far och mor var organiserade socialdemokrater. Jag minns att jag följde med far till Folkets Hus i Stockholm, där han betalade medlemsavgifter. Mor var fastighetsskötare, ”portvakt”. Mina föräldrar hade via faster Gunborg goda relationer med familjen Branting och 1948 var min far en tid anställd av advokaten Sonja Branting-Westerståhl, så hon företrädde bankiren Olof Aschberg i en tvist mot franska staten rörande Vichy-regimens beslagtagande av hans aktier i Patébolaget.

Jag älskar mina nu sedan många år avlidna föräldrar. Mor utvecklade sig till att bli lärarinna i handarbete och porslinsmålning. Far lärde sig på egen hand franska, italienska, spanska och tyska samt utvecklade den engelska, som han under 1920-talet lärt sig i skolan i Kiruna. Han var starkt intresserad av historia och geografi. Han skrev boken ”Båtsmän i Sundbyberg” och erhöll stadens kulturstipendium. Han blev stadsrevisor.

Vår lilla familj var anhängare till Tage Erlander. Men då Olof Palme tog över, valde vi att lämna S och gå över till Centerpartiet. Mina föräldrar förblev C livet ut, medan jag 1979 efter att i tre år varit partilös, anslöt mig till Moderata samlingspartiet. Jag lämnade det aktiva arbetet i M 1999, men stod kvar som en tämligen passiv medlem.

När M 2007 krävde ytterligare nedskärningar inom försvaret, fick jag nog och anslöt mig efter två års övervägande 2009 till SD.

1974 gifte jag mig med T, som är Holländsk-indonesiska. Därmed fick jag ca 300 muslimska släktingar i Indonesien, av vilka jag mött ett hundratal. Jag lärde mig holländska och indonesiska. Äktenskapet varade i 30 år. Vi har en utlandsadopterad dotter, som är gift med en man från Gambia och har tre barn.

Nu är jag sedan 2011 omgift med M från Laos. Hon har svensk gymnasieexamen och har arbetat som undersköterska. Nu tolk inom sjukvård och rättsväsende. Såvitt jag vet den enda i Sverige, som tolkar på laotiska. Hon är även fritidspolitiker (SD) och kommunrevisor i Sundbyberg.

Jag är klämd från alla sidor. Vänstern kallar mig rasist och nazist. Nazisterna kallar mig rasblandande thailandspedofil. Jag kallas främlingsfientlig trots att jag har ett brett kontaktnät i främmande land. Jag har med glädje tjänstgjort i Franska och US arméerna sida vid sida med kamrater från alla världens hörn.

Begabbad av journalister, som anser sig kunna läsa mina tankar innan jag tänkt dem, tänker jag på ex-hustrus svar vid en frågestund:

– Är du holländska?

– Nej.

– Är du indonesiska?

– Nej.

– Är du svenska?

– Nej.

– Vad är du då?

– Det är väl synd om mig. Jag är bara mig själv.

Så känner även jag det. Detta att de ”goda” tävlar om att sätta nedsättande klistermärken på mig känns plågsamt. Jag är nu 70 år och har varit antinazist i hela mitt liv. Under mina år i svenska armén, har ca 25.000 man (inkl Lars Ohly och Jan Björklund) haft mig som chef. Ingen har haft anledning att klaga över ”rasism”.

Jag växte upp i Sundbyberg. Bodde i det s k polishuset. Så kallat för att det bodde fyra poliser i huset. En var detektivöverkonstapel Elvin, som ingick i riksmordkommissionen. Han hade att hantera två mord per år. Nu lever vi med två mord per vecka eller dygn!

Elefanten i rummet finns inte. Ej heller tsar Putin.

– Vad rörer oss tsaren! Se staren, se staren —