Mer återfunnet

29 Mar

Röster från det land som svenskarna förlorat

”Herr talman! Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer; den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa.

Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige.

Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Avslutningsvis vill jag säga att det självfallet har varit ett svårt beslut att fatta, men regeringen har bedömt det som ett nödvändigt beslut.”

Statsrådet Maj-Lis Lööw (S) 1989

”Herr talman! Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått regering och riksdag även när det gäller flykting- och invandrarpolitik. Vi moderater ställer oss bakom regeringens beslut, inte minst eftersom det är ett gammalt moderat krav som regeringen nu gör till sin politik – nämligen att man ska ta emot flyktingar enligt FN konventionens bestämmelser med en generös tillämpning.”

Riksdagsledamoten Gullan Lindblad (M) 1989

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Statsminister Tage Erlander 1965

”I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter…”

Chefredaktören Herbert Tingsten (DN)

Gilla

Gilla

Be the first to like this.

This entry was posted on oktober 8, 2012 at 7:17 e m and is filed under Uncategorized. Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

4 svar till “Röster från det land som svenskarna förlorat”
rksmrgs säger:

oktober 8, 2012 kl. 7:35 e m | Logga in för att svara

Det torde väl vara ställt utom allt tvivel att gårdagens politiker var betydligt klokare än dagens (med några få lysande undantag).
illvilligabloggen säger:

oktober 10, 2012 kl. 12:22 f m | Logga in för att svara

Vilka är dom få som lyser just nu enligt din åsikt? SD-are ?
rksmrgs säger:

oktober 10, 2012 kl. 11:39 f m | Logga in för att svara

En del av dem. Någon enstaka centerpartist eller moderat. Men du är nog i huvudsak inne på rätt spår.

Miklos Halasz säger:

oktober 15, 2012 kl. 7:32 e m | Logga in för att svara

ha just skrivit en inläg men ha försvunit
de flesta som komit på 80-90 talet ha rest tillbaka
til sina hämläder.änå komer en masa struntsnack om linande
man läser i olika hatlog o komentarer om saningan ska fram de som lever kvar är en aktiv del av samhälet. många tjänade fömögenhet på dem o t de på olika sät ytnyjade systemet till sina

Annonser
%d bloggare gillar detta: