Återfunnet

29 Mar

Nazismens rötter

juli 29, 2012

Nationalsocialism och nazism är inte samma sak. Oreda uppstår eftersom nazism (NZ) även används som förkortning för nationalsocialism (NS).

NS rötter var Deutschnationaler Arbeiterbund 1893 i Böhmen, en klart socialistisk rörelse, som 1899 antog ett partiprogram med 25 punkter. 1902 namnbyte till Deutschpolitischer Arbeiterverein für Österreich. 1902 reorganiserat som Deutsche Arbeiterpartei im Österreich. 1918 namnbyte till Deutsche Nationalzocialistiche Arbeiterpartei (DNSAP).

1913 hade järnvägsingenjören Rudolf Jung (1882-1935) tillsammans med advokaten Walter Riehl (1881-1955) utarbetat det s k Iglau-programmet, som i nämnd ordning riktade sig mot slaviska befolkningsgrupper, kyrkan, kapitalet och judarna.
Den mycket provokative Jung tvingades fly till München, där han kom i kontakt med likasinnade. Flera små rörelser var verksamma där.

En avläggare till DNSAP bildades i München 1919 Deutscher Arbeiterpartei som 1920 blev Deutsche Nationalsozialistiche Arbeiterpartei (NSDAP). Detta utnyttjade 1899 års 25-punktsprogram, och Iglau-programmet, som reviderades av Anton Drexler, Gottfried Feder och Adolf Hitler.

Maktkamp inom NSDAP – Hitler går till höger

1925-26 rådde maktkamp inom NSDAP mellan Hitlerfalangen (höger) och bröderna Strasser och deras anhängare (vänster). Viktigt var att Joseph Goebbels 1926 gick över från Strasser till Hitler. 1930 utrensades Otto Strasser medan brodern Gregor lät sig köpas av Hitler. 25-punktsprogrammet lades på sophögen.

Sommaren 1933 ökade spänningen mellan Hitler och av Ernst Röhm ledda SA. Tidigt på morgonen den 30 juni 1934 lät Hitler mörda vänsterfalangens ledare, bl a Ernst Röhm och Gregor Strasser. “De långa knivarnas natt”.

Hitler hade förändrat rörelsen från en arbetarrörelse med ett socialistiskt 25-punktsprogram till att istället söka stöd från reaktionära krafter såsom furstehusen, adeln, armén och kyrkan.

Ledarens vilja är vårt program.
Nazismen hade inget skrivet program. I praktiken dock:
• Ledarkult
• Rasism
• Socialdarwinism
• Utrikes territoriella anspråk.

Något sådant parti har aldrig funnits i Sverige. Inte ens Svensksocialistisk Samling (SSS), de s k Lindholms-nazisterna, som hade ett mycket speciellt 10-punktsprogram, fyller kriterierna för riktig nazism. SSS upplöstes 1950.

Glöm honom aldrig (SD)

juli 27, 2012

Han torrarkubuserades genom uteslutning ur det parti han med framgång var lokal ledare i. Han hånades, förlöjligades och begabbades i media.

Hans brott: Att ha begärt en kommunal folkomröstning i invandrarfrågan. Detta klassades som odemokratiskt!

Idag ber tre kommunalråd i Södertälje att slippa fortsatt invandring. Liknande har hörts från Borlänge, Katrineholm, Växjö, Stråssa, Jörn ….. listan är lång.

Regeringens beslut är klart: Sverige må hellre gå under än att vi erkänner att SD har rätt.

En dyster dag

juli 22, 2012

Minnet av vad som utspelades i Oslo och på Utöya för ett år sedan känns tungt. Tankarna går till de oskyldiga brottsoffren och deras anhöriga.

Kinesisk härskarfilosofi

juli 22, 2012

Dagens text skall dock inte hämtas från Sun-Tsu utan Lao-Tze, Tao-Te-Ching (ca 500 f Kr).

Under de bästa härskarna vet folket endast att de finns.
De näst bästa älskas och prisas, de därnäst bästa uppväcker fruktan och de därpå följande röner förakt.

Då de kan inte framtvinga folkets förtroende förlorar många sin tilltro till dem.

Hur betänksamma är icke de bästa härskarnas ord! När deras värv är fyllt, deras verk fullbordat, skall allt folket säga: Detta uträttade vi själva

Annonser
%d bloggare gillar detta: