Arkiv | januari, 2014

Biskop Antje

4 Jan

Skolavslutning 1952. Fröken Ulla Jacobsson lät oss ställa upp på två kolonner. Pojkar och flickor. Hålla hand och promenera i takt till kyrkan. Komminister Stig Beausang talade på ett enkelt och rättframt sätt. Vi sjöng ”den blomstertid” och några psalmer.
Realskolan. Morgonbön i kyrkan varje tisdag och torsdag. Kyrkoherde Tore Norrby sade många kloka saker att tänka på.
Kungl Krigsskolan Karlberg. Slottspastor Hans Åkerhielm gav vägledning för kommande militära ledare.
Min far avled oväntat och mor följde honom efter ett halvår. Komminister Heinz Hess förrättade deras värdiga begravningar. Så dog vännen Bengt och kyrkoherde Martin Fogelberg förde honom till sista vilan.
”Fädernas kyrka —”. Kyrkan har betytt mycket för min utveckling, men när rikets ärkebiskop tog partipolitisk ställning mot mig och mina partikamrater, passerades en gräns. När kyrkan nu marknadsför islam passeras ännu en.
Med sorg i hjärtat har jag därför begärt och beviljats utträde ur den svenska kyrka, som i ungdomsåren betydde så mycket för mig.
Envar sin egen ärkebiskop? Ja, jag behöver inga funktionärer i reglerad befordringsgång, för att närma mig väldsaltets skapare.
Tack för åren med svenska kyrkan. Om kyrkan tillfrisknar, kan jag tänka mig att återkomma som medlem.