Arkiv | augusti, 2013

Ännu ett förlorat område

14 Aug

Det kom ett förtvivlans mejl till samtliga kommunfullmäktige i Sundbyberg:

 

När ska folk vakna!!


Vad är det som händer med Rissne? Jag som har trivts så bra här. Nu är det Stök i centrum vardag som helgdag, cross och mopeder på dygnets all timmar. Folk som bott och trivts här länge, dom flyttar. Grönområden ska bebyggas och allt blir sämre för oss boende. Det är inte längre det mysiga och gröna Rissne som var så familjevänligt. Våra barn är inte trygga längre. Inbrott i cykelrummet förra veckan, min sambos cykel stulen, barnens var ju kvar iaf.

Ungdomsgäng på gården som lämnar skräp och fimpar där barnen ska leka. Vem ska lyssna?? Vem ska ta ansvar och styra upp detta? Vi hinner flytta innan dess…

Många av våra vänner och bekanta har flyttat till Ursvik… Med det är inte tillräckligt långt bort från problemet. Ska vi lösa det eller ska man flytta ännu längre bort? Jag vill inte bo där invandrargäng härjar på kvällar/nätter. Jag vill inte bo där några gäng härjar alls. Men i Rissne är det ett invandrarproblem!!


Ni som säger att det inte är det ljuger, eller vet inte för ni bor inte där problemen finns. Jag ser gängen/killarna/ungdomarna i centrum varje kväll, det är det sista jag ser och hör innan jag somnar på kvällen.


Jag har nattvandrat, öppnat grupper och vad hjälper det?!! Det är inte vi engagerade föräldrar som har våra tonåringar i centrum!!

Det var inte så här för 10 år sedan. Snart vill ju ingen ens flytta hit!
Sundbybergs kommun måste vakna!!

Besviken och arg ser vi oss om efter annat boende!

____________________

Kommentar: Av de boende i Rissne har ca 54% utländsk bakgrund. För några dagar sedan brann fem bilar i Rissne.

Annonser

Exempel på vad en invandrare uppbär i skattefria bidrag

3 Aug

Här  följer försäkringskassans brev:

”Hej NN, och tack för frågan jag ska försöka svara så tydligt som möjligt  men detta är en komplexa frågor som berör en teoretisk situation som inte är  helt vanlig men som ändå skulle kunna förekomma. Eftersom man dessutom enbart  kan ha etableringsersättning under 24 månader så gäller situationen under den  nyanländes två första år dvs under den tid som den som invandrat har en  etableringsplan.

Nu till beräkningarna och förutsättningarna som angavs var: (barnen antas här  vara 12, 13 och 14 år och de har en hyresrätt på 85 kvm med 7 000 kr i hyra)

1. Etableringsersättningen administreras av Arbetsförmedlingen och  ersättningen kan som högst bli på 308 kr per dag (fem dagar per vecka) och på 22  dagar i månaden ger detta 6 776 kr för en sådan månad. Detta förutsätter att den  sökande har en etableringsplan på 100% (som ska vara normalt) och ersättningen  ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det  tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en  ersättning på 231 kr per dag. (Etableringsersättning betalas ut med 308  kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Om planen omfattar 75, 50 eller  25 procent av heltid blir ersättningen 231, 154 respektive 77 kronor per dag. (2  kap. 2 § förordningen [2010:407] Information från Arbetsförmedlingen finns  här!

2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan – eftersom det i det  givna exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn kommer  etableringstillägget enbart att beräknas/betalas ut för två barn. Detta pga. en  begränsningsregel som finns i SFS 2010:409 2 kap 9 § etableringstillägget blir  då 1 500 kr per barn dvs. 3 000 kr totalt och inte 4 500 som anges i exemplet.  För att det ska kunna bli 4 500 kr som också är maxbeloppet krävs att man är  ensamstående och har minst 4 barn hemma som är över 11 år. Information från  Försäkringskassan finns här!

3. Barnbidrag för tre barn är 3 754 kr inklusive flerbarnstillägg och  administreras av Försäkringskassan. Information från Försäkringskassan finns  här!

4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan

För tre barn är det 1 273 kr per månad och barn vilket ger 3 819 kr per  månad

5. Bostadsbidrag administreras av Försäkringskassan Etableringsersättning är  en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst  inom Bostadsbidraget. Givet tre hemmavarande barn 12, 13 och 14 år, hyra på 7  000 kr, trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning  enbart på 81 312 kr om året så blir Bostadsbidraget 4 900 kr per månad.  (Etableringstillägg ska inte räknas med i den bidragsgrundande inkomsten)  Information från Försäkringskassan finns här!

6. Föräldrapenning administreras av Försäkringskassan Exemplet bygger på att  barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man  enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det  sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel. Men om man skulle  konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning  sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per  månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning  samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller  försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.

Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:

Etableringsersättning 6 776 kr Etableringstillägg 3 000 kr Barnbidrag 3  754 kr Underhållsstöd 3 819 kr Bostadsbidrag 4 900 kr = 22 249 kr per  månad och detta är inte skattepliktig inkomst.

Jag vet dock inte hur vanligt förekommande det är att en ensam trebarnsmamma  invandrar till Sverige med tre hemmavarande barn över 11 år men det kanske SCB  vet. Räknar man istället på två barn så sjunker etableringstillägget,  Barnbidraget, Underhållsstödet och Bostadsbidraget.

Med vänlig hälsning Niklas Löfgren”