Arkiv | maj, 2013

Ett livsverk förgäves och till föga nytta

17 Maj

Här kan envar se varför jag är den jag blev. Jag trodde ju på regeringens propaganda.

http://www.youtube.com/watch?v=F_J1pvnHR0Q

http://www.youtube.com/watch?v=8LfgwCis-Sc