Arkiv | januari, 2013

Anders Carlberg till minne

5 Jan

Jag tror det var 1977. Officersmässen på Livgardet surrade av rykten. Kommunisten Anders Carlberg var inkallad till repetitionsövning. Revolution befarades.

Anders infann sig och placerades som ordonnans på ett skyttekompani. Av en slump kom han och jag att tillbringa en hel dag tillsammans. Vi var ensamma och hade blott varandra. Han berättade bl a om hur han fått förändrade uppfattningar vartefter åren gått. Anders blev en trevlig bekantskap och han löste sina uppgifter som kompaniordonnans.

Tio år senare skulle min dotter spela basketboll i Fryshuset. I cafeterian satt Anders Carlberg. Han avbröt ett samtal, reste sig och hälsade när han såg mig. Han hade inte glömt och det hade inte heller jag.

Jag tror det var 2009 som Anders Carlberg besökte Sverigedemokraternas styrelse för att informera om Fryshusets aktiviteter. Jag var inte närvarande p g a sjukdom. Men jag noterade att Anders offentligen uttalade sig klart positivt om mötet med SD, vilket i rådande tidsanda krävde ordentlig ryggrad.

Anders! Vi hade en enda dag tillsammans, men under de timmarna visade du dig vara en eftertänksam, klok, vidsynt, välformulerad och välvillig person. Tack för Dina viktiga samhällsinsatser och må Ditt livsverk leva länge efter det Du somnat in.

Annonser