Arkiv | oktober, 2012

Mopsen´s blogg har upphört

31 Okt

Mopsen´s blogg innehöll gamla inlägg med en del tankar, som jag under de gågna åren har distanserat mig från. Där fanns formuleringar, som kunde misstolkas eller förvanskas.

Jag är normalt en frispråkig människa, vilket är en negativ egenskap i dagens Sverige. Rollen som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna motiverar återhållsamhet i fråga om sättet att uttrycka sina tankar och åsikter.

Med fotot av ångfregatten Jylland vill jag främst visa upp Danmarks röd-vita flagga. Jag har alltid känt ett glatt sinne, då jag vistats i Danmark.

En god vän karaktäriserade svenskarna som ”Nordens preussare” – stela och övernitiska. Som exempel på detta pekade han på det gentemot övriga Europa extremt många trafikskyltarna. Danmark är ett leende land, där polisen vet att vid behov bruka batong.

Mopsen´s blogg har upphört, men Mopsen (SD) håller ännu styrfart.