Nazism och rojalism

21 Apr

Bild

Jag har gått i pension från Livgardet och har nu åsiktsfrihet. Under min tjänstetid var jag lojal mot konungahuset och lönades med respekt och välvillig behandling. Nu kan jag fritt säga att monarkin är otidsenlig, men att människorna i familjen Bernadotte är välvilliga och värda respekt.

Det har återigen blivit mode att nazistämpla kungafamiljen. Det är pinsamt och ohistoriskt. Kung Gustaf V var tyskvänlig av den ”gamla stammen”. Han ogillade Hitler. Kronprins Gustav (VI Adolf) var uttalad englandsvän, liksom prins Bertil. Prinsarna Eugen och Wilhelm engagerade sig aktivt för att rädda judar från Tyskland.

Vår nuvarande konungs far, arvprins Gustav Adolf, har utpekats som nazianhängare. Det är fel, vilket den klart antinazistiska tidningen Expressen skrev redan då prinsen omkom i en flygolycka på Kastrup. Mosaiska församlingen i Stockholm höll en tacksägelsegudstjänst över prinsen.

Svårare har vi med konungens morfar (se bild ovan). Född i England som prins av Albany blev han som tonåring regent av Sachsen-Coburg-Gotha. Under nazi-tiden var han riksdagsman. Ställdes inför rätta som ”krigsförbrytare”. Domen blev böter 6.000 DM. Så mycken skada tyckte de allierade att han åstadkommit.

Så har vi drottning Silvias fader. Hur energisk företrädare han verkligen var för nazi, vet vi inte. Men behöver vi veta?

Är det inte dags att på allvar avskaffa arvsskulden? Är det inte dags att förunna familjen Bernadotte ett ostört privatliv?

Video

Favorit i repris

15 Apr

https://www.youtube.com/watch?v=VgAp4WcJklk

När sanningen inte räcker till.

14 Apr

När sanningen inte räcker till.

Att skriva blogg har många fördelar. En är att gå i svaromål mot falska anklagelser. Nu söker bl a Henrik Arnstad och Bosse Schön utmåla mig som nazist. Jag är 70 år. Skulle jag vara nazi, skulle det ha visat sig för 50 år sedan. Jag har varit kommunfullmäktig i 33 år. Påvisa något nazistiskt under alla dessa år!

Mer återfunnet

29 Mar

Röster från det land som svenskarna förlorat

”Herr talman! Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer; den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa.

Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige.

Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Avslutningsvis vill jag säga att det självfallet har varit ett svårt beslut att fatta, men regeringen har bedömt det som ett nödvändigt beslut.”

Statsrådet Maj-Lis Lööw (S) 1989

”Herr talman! Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått regering och riksdag även när det gäller flykting- och invandrarpolitik. Vi moderater ställer oss bakom regeringens beslut, inte minst eftersom det är ett gammalt moderat krav som regeringen nu gör till sin politik – nämligen att man ska ta emot flyktingar enligt FN konventionens bestämmelser med en generös tillämpning.”

Riksdagsledamoten Gullan Lindblad (M) 1989

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Statsminister Tage Erlander 1965

”I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter…”

Chefredaktören Herbert Tingsten (DN)

Gilla

Gilla

Be the first to like this.

This entry was posted on oktober 8, 2012 at 7:17 e m and is filed under Uncategorized. Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

4 svar till “Röster från det land som svenskarna förlorat”
rksmrgs säger:

oktober 8, 2012 kl. 7:35 e m | Logga in för att svara

Det torde väl vara ställt utom allt tvivel att gårdagens politiker var betydligt klokare än dagens (med några få lysande undantag).
illvilligabloggen säger:

oktober 10, 2012 kl. 12:22 f m | Logga in för att svara

Vilka är dom få som lyser just nu enligt din åsikt? SD-are ?
rksmrgs säger:

oktober 10, 2012 kl. 11:39 f m | Logga in för att svara

En del av dem. Någon enstaka centerpartist eller moderat. Men du är nog i huvudsak inne på rätt spår.

Miklos Halasz säger:

oktober 15, 2012 kl. 7:32 e m | Logga in för att svara

ha just skrivit en inläg men ha försvunit
de flesta som komit på 80-90 talet ha rest tillbaka
til sina hämläder.änå komer en masa struntsnack om linande
man läser i olika hatlog o komentarer om saningan ska fram de som lever kvar är en aktiv del av samhälet. många tjänade fömögenhet på dem o t de på olika sät ytnyjade systemet till sina

Återfunnet

29 Mar

Allas lika värde

oktober 27, 2010

Så visar Nobelstiftelsen vad “allas lika värde” betyder i praktiken genom att till Nobelfesten bjuda in samtliga partiledare utom Jimmie Åkesson.

Det är förklarligt att vänstern har tolkningsföreträde vad gäller det som är politiskt våld, mobbning och trakasserier. De har ju den överlägset största erfarenheten av att – påhejade av hr Reinfeldt – utöva detta.

 

En statsministers ord

oktober 25, 2010

Svenska politiker har förfallit därhän att hellre fattar man dåliga beslut än bra om de sistnämnda får stöd av Sverigedemokraterna. Det är viktigare att markera avstånd mot SD än att fatta för medborgarna gynnsamma beslut.

“Statsminister” Reinfeldt har förlorat all legitimitet när han utlämnar 5,7% av valmanskåren till att bli våldsoffer under måttot “de får skylla sig själva”. Svenskt rekord i ynkedom! En stat, som inte i vart fall försöker skydda sina medborgare mot yttre och inre hot, saknar allt berättigande.

Det var inte bättre förr – det var oerhört mycket bättre förr!

  • Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt.
    • Tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930

Sverige uppträder osolidariskt

oktober 17, 2010

Ministrar och statsvetare förtröttas inte av att förklara vilka vinster massinvandringen tillför Sverige. Vad säger våra grannländer om att vi på detta osolidariska sätt berikar oss på deras bekostnad? Stackars Finland får ju knappast någonting alls.

Se Sundbyberg – - -

oktober 10, 2010

Belägen 7 km nordväst om Stockholm är Sundbybergs stad landets till ytan minsta kommun och har ca 38.000 innevånare. Kommunen har tre områden med särskilda etniska koncentrationer, nämligen västra Hallonbergen (eritreaner), östra Hallonbergen (syrianer) och Rissne (somalier). Dessa grupper ligger i fejd med varandra.

Två områden, nämligen Duvbo och Ursvik, har villabebyggelse och ett försumbart antal invandrare, som i förekommande fall är helt assimilerade som svenskar.

Så granskar vi Valmyndighetens siffror. Vilka var de distrikt där SD fick flest röster? Svar:  Hallonbergen1, Hallonbergen 2 och Rissne 4.

Var fick SD minst antal röster? Svar: Duvbo 1, Ursvik och Duvbo 2.

Aftonbladets journalistiska triumf

oktober 10, 2010

Aftonbladet har av någon anledning beslutat att stödja Sverigedemokraterna genom att avslöja den fullständigt sanslösa hysterin i hetsen mot detta parti. För vilken annan kan meningen vara med artikeln “Hjälp min son är sverigedemokrat“, där en viss Lisa Wåhlin framställs som med god marginal trovärdig aspirant på titeln dummast i Sverige.

http://www.aftonbladet.se/wendela/relationer/article7924552.ab

Weimarrepubliken Sverige

oktober 7, 2010

Min valvaka var en ensam tillställning på Karolinska Universitetssjukhusets akutavdelning och hälsan var inte den bästa. Därför kan jag ha missuppfattat saker och ting.

Jag har en minnesbild av en sammanbiten och vresig Lars Ohly som i direktsänd TV hotar med utomparlamentariska aktioner. Jag har inte sett några kommentarer till detta, så jag var väl feberyr. För skulle en svensk parlamentarisk partiledare hota med utomparlamentariska metoder (läs våldsdåd) vore detta ju sensationellt!

Alltnog har alliansen och – förvånansvärt nog även Socialdemokraterna – gett sagde Ohly totalentreprenad på att uttolka vem som är demokrat eller inte liksom fascist, rasist och främlingsfientlig. Reinfeldt och Sahlin rättar snällt in sig i Ohlys åsiktslandskap. Ohly som först efter partistyrelsens vädjande avsvor sig kommunismen den 30 oktober 2005.

Inga razzar på våra gator! Så skanderar extremvänstern applåderad av svenska kyrkan. Fundera över orden våra gator. Extremvänstern gör anspråk på att äga gatorna. “Gör gatan fri för röda kämpaleden!” Extremvänstern praktiserar metoder med gatukamp och att störa oliktänkandes möten på liknande sätt som såväl kommunister och nazister praktiserade i 1920-talets tyska Weimarrepublik.

Anständiga tyskar vände ryggen åt extremisterna, men de sökte inte stoppa eländet medan tid var. Genom att låta Ohly diktera  definitionen av demokrati lämnar Reinfeldt och Sahlin extremvänstern fullt spelrum.

Sverige har blivit en blek kopia av den impotenta Weimarrepubliken.

Återfunnet

29 Mar

Nazismens rötter

juli 29, 2012

Nationalsocialism och nazism är inte samma sak. Oreda uppstår eftersom nazism (NZ) även används som förkortning för nationalsocialism (NS).

NS rötter var Deutschnationaler Arbeiterbund 1893 i Böhmen, en klart socialistisk rörelse, som 1899 antog ett partiprogram med 25 punkter. 1902 namnbyte till Deutschpolitischer Arbeiterverein für Österreich. 1902 reorganiserat som Deutsche Arbeiterpartei im Österreich. 1918 namnbyte till Deutsche Nationalzocialistiche Arbeiterpartei (DNSAP).

1913 hade järnvägsingenjören Rudolf Jung (1882-1935) tillsammans med advokaten Walter Riehl (1881-1955) utarbetat det s k Iglau-programmet, som i nämnd ordning riktade sig mot slaviska befolkningsgrupper, kyrkan, kapitalet och judarna.
Den mycket provokative Jung tvingades fly till München, där han kom i kontakt med likasinnade. Flera små rörelser var verksamma där.

En avläggare till DNSAP bildades i München 1919 Deutscher Arbeiterpartei som 1920 blev Deutsche Nationalsozialistiche Arbeiterpartei (NSDAP). Detta utnyttjade 1899 års 25-punktsprogram, och Iglau-programmet, som reviderades av Anton Drexler, Gottfried Feder och Adolf Hitler.

Maktkamp inom NSDAP – Hitler går till höger

1925-26 rådde maktkamp inom NSDAP mellan Hitlerfalangen (höger) och bröderna Strasser och deras anhängare (vänster). Viktigt var att Joseph Goebbels 1926 gick över från Strasser till Hitler. 1930 utrensades Otto Strasser medan brodern Gregor lät sig köpas av Hitler. 25-punktsprogrammet lades på sophögen.

Sommaren 1933 ökade spänningen mellan Hitler och av Ernst Röhm ledda SA. Tidigt på morgonen den 30 juni 1934 lät Hitler mörda vänsterfalangens ledare, bl a Ernst Röhm och Gregor Strasser. “De långa knivarnas natt”.

Hitler hade förändrat rörelsen från en arbetarrörelse med ett socialistiskt 25-punktsprogram till att istället söka stöd från reaktionära krafter såsom furstehusen, adeln, armén och kyrkan.

Ledarens vilja är vårt program.
Nazismen hade inget skrivet program. I praktiken dock:
• Ledarkult
• Rasism
• Socialdarwinism
• Utrikes territoriella anspråk.

Något sådant parti har aldrig funnits i Sverige. Inte ens Svensksocialistisk Samling (SSS), de s k Lindholms-nazisterna, som hade ett mycket speciellt 10-punktsprogram, fyller kriterierna för riktig nazism. SSS upplöstes 1950.

Glöm honom aldrig (SD)

juli 27, 2012

Han torrarkubuserades genom uteslutning ur det parti han med framgång var lokal ledare i. Han hånades, förlöjligades och begabbades i media.

Hans brott: Att ha begärt en kommunal folkomröstning i invandrarfrågan. Detta klassades som odemokratiskt!

Idag ber tre kommunalråd i Södertälje att slippa fortsatt invandring. Liknande har hörts från Borlänge, Katrineholm, Växjö, Stråssa, Jörn ….. listan är lång.

Regeringens beslut är klart: Sverige må hellre gå under än att vi erkänner att SD har rätt.

En dyster dag

juli 22, 2012

Minnet av vad som utspelades i Oslo och på Utöya för ett år sedan känns tungt. Tankarna går till de oskyldiga brottsoffren och deras anhöriga.

Kinesisk härskarfilosofi

juli 22, 2012

Dagens text skall dock inte hämtas från Sun-Tsu utan Lao-Tze, Tao-Te-Ching (ca 500 f Kr).

Under de bästa härskarna vet folket endast att de finns.
De näst bästa älskas och prisas, de därnäst bästa uppväcker fruktan och de därpå följande röner förakt.

Då de kan inte framtvinga folkets förtroende förlorar många sin tilltro till dem.

Hur betänksamma är icke de bästa härskarnas ord! När deras värv är fyllt, deras verk fullbordat, skall allt folket säga: Detta uträttade vi själva

Islam och nazsismen

29 Mar
 

 

Bild 146-1980-036-05

Islam och nazismen

 

När i dagarna den militante islamisten Mohamed Omar och den ökände Ahmed Rami från Radio Islam här i Sverige satt igång med att blida ett anti-judiskt parti, som skall samarbeta med nazister, är detta inget nytt under solen utan en fortsättning av andra världskrigets allians mellan islam och nazismen som ingicks mellan Adolf Hitler och stormuftin av Jerusalem.

Haj Mohammad Amin al-Husseini var född omkring 1895 i Jerusalem och tillhörde en mycket inflytelserik familj. 1921 blev han av den brittiske high commissioner i Palestina, Herbert Samuel, utsedd till stormufti av Jerusalem, det vill säga högste muslimske religiösa ledare och lagtolkare.

Detta var nu inte så klokt, för stormuftin anstiftade flera revolter mot britterna och måste efter en sådan fly till Libanon 1937. Där kom han i konflikt med den franska administrationen och fick 1939 bege sig till Irak. Efter en kort sejour i Persien (Iran) kom han efter att ha uppmanat till Jihad mot britterna i oktober 1941 till Italien och fortsatte därifrån till Tyskland.

Stormuftin anlände till Berlin den 6 november 1941. Efter möten med utrikesminister Joachim Ribbentrop och höga SS-representanter, inbjöds stormuftin till Adolf Hitler den 28 november 1941. Syftet var att komma överens om en gemensam politik för lösandet av judefrågan och stormuftin hade för detta ändamål ett program med 15 punkter. Mötet uppmärksammades stort i tyska media.

Stormuftin möter Adolf Hitler 28 november 1941.

Strax därefter började SS-högkvarteret (SS-FHA) att planera uppsättning av muslimska förband. Stormuftin och hans stab inlogerades i en större villa, som beslagtagits från en utplundrad judisk familj. Här inrättades en koranskola för att lära muslimska SS-män hur islams budskap stod i samklang med nazisternas läror. Därifrån spred stormuftin propaganda och understödde under loppet av 1942 bildandet av de första muslimska förbanden såsom ”Arabisches Freiheitskorps” och ”Legion Aserbeidschan”, vilka var relativt små enheter. Syftet var dock på sikt att sätta upp flera muslimska divisioner om vardera ca 20 000 man. Brist på utrustning gjorde dock att denna process gick relativt långsamt.

Stormuftin, som av tyskarna gavs rang som generallöjtnant i SS, sändes med sin stab till Jugoslavien för att medverka i bildandet av de nya divisionerna, men han hade kvar tre hus till förfogande i Tyskland. Hans aktiviteter på Balkan följdes av tyska media bland annat i form av ännu bevarade journalfilmer.

Vid denna tid utgick på begäran av stormuftin en cirkulärskrivelse att benämningen antisemitism inte skulle användas, eftersom även araber ansågs vara semiter, utan istället skulle judarna utpekas i klartext.

Den 1 mars 1943 påbörjades organiseringen av den första muslimska SS-divisionen ”Handschar”, som rekryterades i Bosnien.  Inledningsvis omfattade divisionen ca 12 000 man, men växte till att som mest bestå av drygt 21 000 man. Divisionen förlades till Frankrike för utbildning och återkom till Jugoslavien i februari 1944 för det som kallades banditbekämpning och upprensning i bakre områden. Vad detta betydde i realiteten är inte svårt att föreställa sig. Under 1944 medverkade divisionen i flera upprensningsaktioner, men måste då krigslyckan vände draga sig tillbaka norröver. Divisionen kapitulerade i Österrike den 8 maj 1945.

I november 1943 beordrade Heinrich Himmler chefen för SS-FHA, Gottlob Berger, att arrangera ett möte med stormuftin för att denne skulle ge ytterligare stöd till rekrytering av muslimer. Detta möte kom till stånd i Berlin den 14 december 1943 och resulterade i att ”Ostmuselmanische SS-Division Neu Turkistan” skulle organiseras. Det första regementet sattes upp den 4 januari 1944 och användes för partisanbekämpning i Vitryssland. Medio 1944 hade regementet vuxit till tre stridsgrupper, ”Idel-Ural”, ”Turkestan” och ”Aserbeidschan” med en sammanlagd styrka av sex bataljoner och ca 8 500 man. I augusti 1944 underställdes förbandet SS-brigaden ”Dirlewanger” för att skoningslöst slå ner upproret i Warszawa mellan 5 och 15 augusti 1944. Den 15 december 1944 utgick stridsgruppen ”Aserbeidschan” och ersattes av stridsgrupp ”Krim”, som bestod av krim-tatarer. Den ännu inte fullständiga divisionen, som räknade ca 8 500 man, användes för så kallad säkerhetstjänst i Slovakien och upplöstes i Österrike vid Tysklands sammanbrott i maj 1945.

Det tredje muslimska förbandet blev SS-divisionen ”Skanderbeg” som rekryterades i Albanien med början i april 1944. Divisionen, som ännu blott bestod av ca 6 200 man, samövades i Montenegro i juli 1944 och sattes därefter in för partisanbekämpning i Kosovo. I september 1944 hade divisionen kommit i upplösning efter sammanstötar med starka kommunistiska partisanförband, men resterna lyckades retirera norrut. Styrkan hade då nedgått till ca 5 000 man men förstärktes med ca 3 500 man ur tyska marinen, vars fartyg sänkts för att inte falla i fiendens händer. I februari 1945 sändes marinpersonalen hem till Tyskland.  Resterna av division ”Skanderbeg” kapitulerade i Österrike och sändes av de allierade tillbaka till Jugoslavien för att överlämnas till Titos partisaner.

Den sist uppsatta SS-divisionen ”Kama” började rekryteras i Kroatien den 10 juni 1944 och förlades för utbildning i södra Ungern. Med anledning av att Röda Armén kom allt närmare och att divisionen i stor utsträckning saknade utrustning och var underbemannad beslöts det i oktober 1944 att upplösa förbandet varvid den ca 2 200 man starka muslimska personalen överfördes till SS-division ”Handschar”, men många valde att istället desertera.

Vid Tysklands sammanbrott i maj 1945 flydde stormuftin till Schweiz, men han blev utlämnad till fransmännen och sattes i husarrest. I Jugoslavien dömdes han till tre års fängelse för krigsförbrytelser, men britterna ingrep till förmån för stormuftin, eftersom ett fängslande av denne skulle leda till oroligheter i Palestina. Stormuftin kunde därför 1946 undkomma till Kairo och därifrån fortsätta sin hets mot judarna. Han flyttade sedermera till Libanon och avled i Beirut den 4 juli 1974.

Nu har alltså Mohamed Omar känt sig kallad att träda i stormuftins fotspår.

Stellan Bojerud

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.